Pressmeddelande -

Profi säljer anrik fastighet i Malmö

Profi I Fastigheter Sverige AB har tecknat avtal om försäljning av den anrika kontorsfastigheten St Peter 3 på Östergatan i Malmö. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 67 miljoner kronor, 8 % över extern värdering. Fastigheten hyrs sedan 60-talet i sin helhet av Advokatbyrån Vinge.

Fastigheten är belägen i Malmös absoluta stadskärna, knappt 200 meter öster om Stortorget. Byggnaden uppfördes 1881 efter ritningar av John Smedberg åt Malmö Förlagsaktiebolags räkning som under många år hade sin redaktion i byggnaden. Senare har byggnaden fungerat som kontor år bland annat Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Skånska Fastigheten Brand. Sedan 1960-talet har byggnaden hyst advokatbyrån Vinge.

Catella bistod Profi i försäljningen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • st peter
  • östergatan
  • malmö
  • profi
  • försäljning
  • kontorsfastighet
  • vinge

Regioner

  • Stockholm

Profi äger och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Profi äger över 200 000 kvm med lokaler för kontor, handel, bostäder, lager och industri. Profi äger och förvaltar fastigheter till ett värde överstigande 3 miljarder kronor.

Profi ägs av ett litet antal långsiktiga institutioner, såsom Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Oslo kommun och Trondheim kommun.

Genom en nära relation med våra hyresgäster och andra intressenter vill vi skapa attraktiva hus att verka och leva i.

Kontakter

Staffan Olsson

Presskontakt VD 0706-400 700