Nyhet -

Tendenser till avmattning

Påbörjade bostäder senaste 12 månader: 25 800 (+10 %). Trenden är fallande. Beviljade yrkesbyggnader senaste 12 månader: 2,79 miljoner kvm (+1 %). Trenden är plan.

Efter en stark start på året har bostadsbyggandet utvecklats svagt under senvåren och sommaren. Under de hittills 7 inrapporterade månaderna har 14 200 bostäder påbörjats, en nedgång med 3 % jämfört med motsvarande period 2010. Sett till de olika bostadstyperna har småhusbyggandet minskat mer än flerbostadshusbyggandet men trenden pekar på en ihållande lägre, men stabil nivå. Flerbostadshus har däremot, efter en mycket stark inledning på året, minskat kraftigt under de senaste månaderna. Under juli rapporterades exempelvis endast 25(!) bostäder som påbörjade i flerbostadshus. Även om juli normalt är den svagaste månaden för påbörjade bostäder är detta extremt lågt. Vi kan, i och med den världsekonomiska turbulensen och den svaga trenden, inte utesluta att det andra halvåret riskerar att bli mycket svagt för bostadsbyggandet.

Även beviljandet av yrkesbyggnader har mattats av under våren och sommaren men inte lika kraftigt. Totalt har 1,85 miljoner kvm beviljats mellan januari - juli, en uppgång med 3 % jämfört med motsvarande period 2010. Starkast utveckling har beviljandet av kontorsbyggnader haft, dock från en låg nivå, men även sjukvård har utvecklats väl trots att bygglovet för Nya Karolinska ännu inte har registrerats.

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kategorier

  • tendenser
  • bostäder

Kontakter

Thomas Ekvall

Presskontakt Pressansvarig och Makroekonom Byggmarknadsanalyser Norden 08-4409367

Relaterat innehåll