Pressmeddelande -

Stor skillnad mellan resultaten bland PPM-aktörerna

Allt fler svenskar tar hjälp av externa aktörer i syfte att öka värdet på sin premiepension. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja aktivt bland närmare 800 pensionsfonder.

Pensionsbolaget Prognosia har sammanställt resultaten mellan 2009 och fram till april 2010 från sex av marknadens största aktörer kring rådgivning och förvaltning av premiepension. Sammanställningen visar stora skillnader i resultat. Hälften av bolagen har lyckats leverera ett mervärde till sina kunder genom att ha en bättre utveckling än Premiesparfonden, där alla sparare som aldrig gjort ett aktivt val låg placerade fram till mitten av maj.

Utveckling 2009.01.01 till 2010.04.30

1. Prognosia Global                          + 56%
---------------------------------------------------------------
2. Solidar Flex 100                           + 48%
---------------------------------------------------------------
3. Aktiva Fonder Global Tillväxt          + 44%
---------------------------------------------------------------
4. Premiesparfonden                        + 42%
---------------------------------------------------------------
5. Svensk Fondservice Maximal          + 39%
---------------------------------------------------------------
6. Avanza Placera Global                   + 38%
---------------------------------------------------------------
7. Monetar Vida Världen                   + 19% 
---------------------------------------------------------------
Källa: Respektive bolags hemsida

En person som 2008 hade runt 60 000 kr på sitt premiepensionskonto och som inte gjort ett aktivt val har sett sina pengar växa till 85 200 kr. Redan en ökning med ett par procentenheter över detta innebär att det varit lönsamt att anlita en extern aktör. Det innebär att de som valt Aktiva Fonder, Solidar och Prognosia haft ett mervärde av att anlita en extern aktör medan det varit en förlustaffär att anlita företagen som gett sämre avkastning än Premiesparfonden.

Allra bäst har det gått för kunder som valt Prognosia, som tidigare uppmärksammats som bästa alternativet i Dagens Industri. Hade personen ovan med 60 000 kr. valt Prognosia Global hade kontot ökat till hela 93 600 kr under perioden.

"Nyckeln till vår framgång är vår starka Rådgivningskommitté som arbetar dedikerat och målmedvetet för att uppfylla vårt mål att maximera våra kunder pension. Prognosia arbetar helt oberoende utan kopplingar till enskilda banker eller fondbolag", säger Prognosias VD Micael Wiklander i en kommentar.
 

Ämnen

  • Privatekonomi

Kategorier

  • avtalspension
  • pension
  • ppm
  • premiepension
  • tjänstepension

Prognosia är ett oberoende pensionsbolag inriktat på rådgivning kring premiepension. I dagsläget har Prognosia 29 000 kunder och en omsättning på c:a 15 miljoner.  Prognosia är ett helt fristående företag utan kopplingar till banker, fondbolag eller andra finansiella institutioner. Det innebär att vi kan agera totalt oberoende, vilket är en viktig förklaring till att vi sedan start levererat mycket goda resultat till våra kunder.

Kontakter

Johan Rutgersson

Presskontakt VD 033-7992400