Pressmeddelande -

Prolead Förlag erbjuder full logisitklösning

Prolead Förlag erbjuder nu en fullständig logistiklösning för bokbranschen. 

Efter att under längre tid haft kommissionslager på Förlagssystem, har vi nu gått upp och erbjuder en fullvärdig logistiklösning genom Förlagssystem. Det innebär ett rejält lyft för servicen framförallt för de större bokhandelskedjorna berättar förläggaren Jan Blomström.

Det är ett bra tillfälle för oss fortsätter Jan. I och med att vi har två nya titlar på väg ut. vilka passar bra för de större butikerna så vill vi kunna erbjuda den servicegrad som efterfrågas och Förlagssystem är en bra samarbetspartner för det.

Det här steget lägger en bra grund för den fortsatta utvecklingen av förlaget avslutar Jan.

www.proleadforlag.se 

Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • förlag
  • förlagssystem
  • proleadförlag
  • litteratur
  • böcker
  • logistik

Prolead Consulting

  • Konsultverksamhet för ledning och ledarskap med affärspsykolog Jan Blomström www.prolead.se

Proleadpodden

  • En podcast om ledning och ledarskap där affärspsykolog Jan Blomström möter drivna gäster han är extra nyfiken på. www.proleadpodden.se

Prolead Förlag

Vi drivs av kärleken till nya generationens ledarskap och till den effekt som uppnås i verksamheterna med riktigt bra ledning. Vi kallar konceptet Prolead | beyond leadership. 

Verksamheterna samlas i Prolead Business Group AB (556521-0530) och bolaget ägs till 100% av familjen Blomström. 

Presskontakt

Jan Blomström

Presskontakt Grundare | Affärspsykolog | Författare Press 0706622805

Relaterat innehåll