Gå direkt till innehåll
Högst upp på chefernas önskelista

Nyhet -

Högst upp på chefernas önskelista

Med inflation, krig, höga räntor, varsel och rekordmånga stressrelaterade sjukskrivningar når arbetslivet nya höjder av utmaningar just nu. Utmaningar som cheferna förväntas tackla – men hur mår våra chefer egentligen, vem tar hand om dem och vad står högst upp på deras önskelista?

Längst fram i jakten på produktivitet, framgång och en välmående personalstyrka hittar vi cheferna – som ofta förväntas vara både mentorer, beslutsfattare och stöttepelare. I jakten glöms dock ofta en avgörande dimension bort: Deras egna hälsa, som ofta hamnar längst ner på prioriteringslistan. I rapporten Chefsliv, framtagen 2019 av Novus på uppdrag av Vision, Unionen och ST där 1 565 chefer i privat- och offentlig sektor intervjuats, svarade nästan tre av fyra chefer att de “helt eller delvis prioriterar sina medarbetares arbetssituation, ibland på bekostnad av deras egen situation”. Något som riskerar att få en negativ påverkan inte bara på deras eget välbefinnande, utan också hela organisationen.

Rekordmånga sjukskrivna på grund av stress

Enligt Försäkringskassan senaste lägesrapport Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv har antalet personer som är sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos ökat med hela 29% mellan juni 2019 och juni 2023. I senaste Chefshälsorapporten, framtagen 2019 av Previa, återspeglas den negativa trenden även på chefspositionerna. Allt fler chefer sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa – från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Därför är det inte helt oväntat att det som toppar chefernas önskelista i en färsk undersökning framtagen av tidningen Chef inte är högre löner och bättre bilar, utan mer återhämtning och bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Något som inte bara är signifikativt för cheferna, utan även för övriga anställda.

Återhämtning efterfrågas, och prioriteras nämligen i allt högre utsträckning just nu på våra svenska arbetsplatser i takt med att behovet växer. Det är till och med i stor utsträckning en avgörande faktor för huruvida vi trivs och i förlängningen stannar på arbetsplatsen.

Med andra ord; en satsning på återhämtning står inte bara längst upp på chefernas önskelista, utan är en viktig investering för alla arbetsplatser som vill vara attraktiva, produktiva och minska sin personalomsättning.

Stödsystem, kunskap och proaktiv återhämtning

När tidningen Chef ställer frågan vilket som är chefernas största hinder för att de ska få en bra start på 2024 svarar flest bristande resurser, följt av lågkonjunktur, tid och ork. Trots att kunskap återfinns ganska långt ner bekräftar Margaretha Öström, organisationskonsult och chefscoach, också att hon ser att efterfrågan på hennes föreläsningar har ökat – där 90 procent handlar om just kunskap kring återhämtning. En ökad efterfrågan som vi på Promas också noterat, vilket – som de också nämner – bådar gott; Det är ett tecken på insikt och en förutsättning för ett hållbart ledarskap som gynnar både den enskilda individen och organisationen i sin helhet. Bortsett från utbildning då, vad finns det mer för strategier? Vi har fyra tips!

 1. Coachning och ledarskapsprogram

  Cheferna förväntas coacha andra, men vem coachar cheferna? Genom att erbjuda möjligheten till coachning, mentorskap eller till och med ledarskapsprogram ges de en naturlig plattform där de kan få både vägledning, utveckla strategier och lära sig metoder för att skapa sunda vanor och bli mer motståndskraftiga. Kunskap, strategier och metoder som de i sin tur kan dela vidare i organisationen.

 2. Återhämtning på arbetsplatsen

  Ofta pratas det om återhämtning på fritiden – vila, träning, mer sömn. En förutsättning, men man ska inte glömma bort att goda vanor med återhämtning på arbetsplatsen är minst lika viktigt. Vår Promas Recovery Edition är ett revolutionerande verktyg, anpassat efter de behov av återhämtning som finns på svenska arbetsplatser idag – och ger mer energi på bara 15 minuter! Vill du veta mer? Hör av dig

 3. Mental hälsosupport och öppen dialog

  Har cheferna en säker plats för att diskutera stress, utmaningar och utveckla strategier för att hantera dem? Erbjud terapi eller rådgivning och se till att de känner sig trygga nog att ha en dialog om problem uppstår, utan att oroa sig för konsekvenser.

 4. Tydliga riktlinjer och en hälsosam arbetslivsbalans

  Allt sitter i väggarna – därför är det viktigt att skapa en kultur som värdesätter arbetslivsbalans, även för cheferna. Vad finns det för förväntningar, vilka ansvarsområden har man och vad har ni för policys kring övertid och tillgänglighet?

Vill du ha hjälp av experter?

Vår affärsidé har aldrig byggt på snabba lösningar. Istället vill vi skapa en långsiktig och hållbar metod som bygger på gedigen forskning, där återhämtningsfåtöljen spelar en central roll. I dagsläget positionerar vi oss som den förebyggande aktören inom återhämtningstjänster och har under 20 års tid hjälpt över 10 000 arbetsplatser. Vill ni veta vad vi kan göra för er?


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ronnie Persson

Ronnie Persson

Presskontakt VD Sverige 0705-85 29 00

Promas är det självklara valet för optimal återhämtning på jobbet.

Promas är ett företag som specialiserat sig på återhämtning på arbetsplatser. Sedan 2003 har vi erbjudit ett unikt koncept där du genom 15 minuters aktiv återhämtning om dagen får verktygen till ett långt och hållbart arbetsliv. Genom vårt forskarråd säkerställer vi att vi har en vetenskaplig grund i våra produkter och tjänster.

Promas Sverige AB
Byängsgränd 20
12040 Årsta
Sverige