Pressmeddelande -

IPA 2010 mer internationell än någonsin

En av fördelarna med IPA, den internationella livsmedelsteknik- och förpackningsmässan, är dess internationella prägel både vad gäller utställare och besökare. IPA kommer att äga rum 17-21 oktober 2010 samtidigt som SIAL, livsmedelsmässan och IN-FOOD i nya Hall 7 på Paris-Nord Villepinte Exhibition Center. Att de tre mässorna äger rum samtidigt breddar IPA s internationella exponering och gör det möjligt att presentera livsmedelsindustrin i dess helhet. IPA är mer internationell än någonsin, bland annat tack vare evenemang kring Innovation & Research Forum och the International Meeting (nytt 2010).  Arrangemangen är viktiga bl. a. för att nå upp till de förväntningar som de 44 000 fackbesökarna har på mässan.  

En stärkt internationell dimension

Tillverknings- och förpackningsutrustning och branschlösningar från hela världen

År 2008 kom nästan hälften av alla utställare från andra länder än Frankrike. Företag från 30 länder var representerade på mässan. . År 2010, väntas andelen icke franska utställare vara ännu högre. Sex månader före mässans öppnande står de internationella utställarna för 30 % av utställarytan, vilket är 35 % mer än 2008. Ökningen beror främst på att många nya deltagare har anmält sig, varav 50 % är utländska utställare, de flesta från Tyskland.

De ledande utställarländerna, utöver Frankrike, sex månader från mässöppnandet är: Italien, Tyskland, Nederländerna, England, Belgien, Sverige, Spanien och Taiwan. Antalet utställare från följande länder har ökat markant; Storbritannien, Tyskland, Taiwan och Spanien. Dessutom är det värt att notera att Sverige numera hör till ett av de största utställarländerna. Den amerikanska närvaron representeras huvudsakligen av Europeiska dotterbolag t.ex. Formax.

En del utställare har valt IPA som det viktigaste evenemanget år 2010 och satsar med sin närvaro för att nå ett maximalt resultat. Det gäller bl. a SPX (UK), FORMAX (Holländskt dotterbolag) och FBR (Italien).

Utländska besökare imponerade av IPA:s utbud

IPA släpar inte efter när det gäller besökarantalet: 28 % av besökarna år 2008 kom från 105 olika länder. Av dessa besökare kom 58 % från EU. Bland dessa stod Italien för den största andelen (22 %), följt av Belgien (20 %). Fransktalande länder utanför EU var också välrepresenterade (Nord-Afrika, Mellanöstern, Afrika och Franska regioner utanför Europa). IPA:s sammansättning är uppskattat av såväl franska som internationella utställare:

”På IPA träffar vi många kunder från fransktalande länder i Afrika och Mellanöstern”, Gert Nilsson, Försäljningschef, JBT-FoodTech (Sverige).

”Skillnaden mellan IPA och konkurrerande mässor är andelen fransktalande besökare från Afrika”, Laura Goretti, Mässdirektör, FBR-ELPO (Italien).

Andelen utländska besökare beräknas öka l till 35 % och totalt förväntas 44 000 personer komma till mässan. Dessutom tror man att effekten av att de tre mässorna äger rum på samma gång (besparing i tid och pengar för besökarna) kommer att få full verkan på det totala besökarantalet.

”Vi tror att kombinationen av livsmedels- och utrustningsindustrin kan bli ett vinnande koncept”, Gert Nilsson, Försäljningschef, JBT-FoodTech (Sverige).

Forskning och dess omfattning: Det internationella mötet inom Research & Innovation Forum

Research & Innovation Forum bjuder på många forskningskonferenser . Detta är ett unikt tillfälle att följa forskningsvärldens senaste rön, tekniska framsteg inom livsmedelsteknik och mer generellt, med nyheter specifikt riktade till företag som arbetar med livsmedelsteknik.

Det internationella perspektivet kommer i fokus extra mycket under mötena tisdagen den 19 oktober och onsdagen den 20 oktober på morgonen, tack vare närvaron av samordnare av tjugo Europeiska forskningsprojekt.

Åhörare kommer att få insikt i omfattningen av forskningen i kring livsmedelsteknik i Europa, vilket är unikt för Frankrike: PathogenCombat, ProSafeBeef, Truefood, Icare, FRISBEE, Novel Q, OPTIM’OILS, Healthgrain, DREAM, CAFE, HIGHQ RTE m.m.

Flera teman kommer att beröras: presentation och utmaningar kring ”European Food For Life”, forskningsresultat i Europa (AgriFoodResults), förebyggandet av patogen kontaminering av matkedjan (PathogenCombat), förbättringar av den sanitära säkerheten och kvaliteten på nötkött (ProSafeBeef), riskbedömning av kemisk kontaminering vid packning (Truefood), effekter på kvalitén och hygien av färdiglagade produkter när nya förpackningsmetoder utan värme används (HIGHQ RTE), design av innovativa nedbrytningsbara förpackningslösningar (Novel Q). 

Ett event inom livsmedelsbranschen utan motstycke i storlek

På samma plats och samma datum som IPA går mässorna IN-FOOD och SIAL (Internationella livsmedelsmässan). De tre kompletterande mässorna ger besökarna en helhetssyn på livsmedelindustrin; från tillverkning till de färdiga produkterna via halvfabrikat, tillsatser och ingredienser. På IPA presenteras ett komplett utbud av material, utrustning, teknik, maskiner och förpackningsmaterial i tillverkningsprocessen. Den strategiska synergin mellan mässorna är glasklar, ”SIAL är mässan som är mest besökt av IPA besökare”, (källa: IPA 2008 års besökarenkät), vilket innebär att det definitivt finns potential för internationella besökare till IPA. Till SIAL kommer 53 000 besökare som är specialiserade inom livsmedelindustrin, varav 50 % är från andra länder än i Frankrike.

De internationella utställarna har höga förväntningar på det nya konceptet: ”Att IPA och SIAL äger rum samtidigt är något vi har sett fram emot i många år. Om arrangemanget blir av, är det ett vinnande koncept som kommer att särskilja IPA från de konkurrerande mässorna. Det här är ett beslut som ska måste vidhållas kommande år”, Laura Goretti, Mässdirektör, FBR-ELPO (Italien).

”Att de tre mässorna IPA, SIAL och IN-FOOD äger rum samtidigt är positivt eftersom besökarna till de två andra mässorna kanske också är intresserade av våra produkter”, Ilaria Silvetti, försäljningschef, Mectra (Italien).

IPA på export

De företag som har svarat på SIALs innovationsenkät, menar att ungefär 30 % av försäljningen går på export. Dessutom lanserar 83 % av företagen årets nyheter internationellt. Den internationella marknaden är en källa till utveckling för hela livsmedelsindustrin. Mellanöstern är en dynamisk del av världen just nu och därför lanseras ”IPA Middle East”. Den 22-24 november 2010, i Abu Dhabi Exhibition center, kommer de senaste trenderna och nyheterna inom branschen att presenteras på ”IPA Middle East”. En av de ledande mässarrangörerna i regionen, Turret Middle East, arrangerar IPA Middle East samtidigt som SIAL Middle East. Tillsammans är mässorna en unik plattform för de franska och internationella utställare som önskar komma in på denna starkt växande marknad.  

Information: www.ipa-web.com

För ytterligare information, kontakta gärna mässans representant i Sverige: Promosalons Sverige AB, tel: 086604011, email: sweden@promosalons.com

Ämnen

  • Livsmedel, livsmedelsteknik

Kategorier

  • livsmedelsteknik
  • förpackning
  • paris
  • frankrike
  • livsmedel