Gå direkt till innehåll
Kring Alla Hjärtans Dag kan du köpa mustaschpins i Guldfynd samtliga butiker. En perfekt liten gåva som verkligen gör skillnad tycker Göran Hellberg, Prostatacancerförbundets generalsekreterare.
Kring Alla Hjärtans Dag kan du köpa mustaschpins i Guldfynd samtliga butiker. En perfekt liten gåva som verkligen gör skillnad tycker Göran Hellberg, Prostatacancerförbundets generalsekreterare.

Pressmeddelande -

Män behöver bli bättre på att tala om känslor – Mustaschkampen försöker ändra attityder!

Februari och Alla Hjärtans Dag är bra tillfällen att påverka män att få lättare att prata om känslor och hälsa samt våga tala om sin kärlek med sina närmaste.

Män har betydligt svårare än kvinnor att tala om kärlek, känslor, hälsa och sjukdomar
Var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor – och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden. Allt för många män ser inte behovet av att prata om känslor och de vill inte framstå som negativa eller jobbiga. Det framgår av en nationell undersökning från SSI med 1 000 svenska män. Att många män är rädda att berätta om sina innersta tankar är mycket beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna.

Prostatacancerförbundet vill med sin kampanj Mustaschkampen slå ett slag för modern manlighet och att det visst går att visa och prata känslor vänner emellan – utan att för den sakens skull göra avkall på sin identitet som man. Mustaschkampen rekommenderar alla män att tala om sin hälsa med sina närmaste.

I februari går Guldfynd in i Mustaschkampen
– Vi vill göra en insats då vi når många män som besöker våra 160 butiker som finns i hela landet. Vi ställer upp i kampen mot prostatacancer och säljer under februari mustaschpins. Vi vill uppmuntra alla män och pappor att våga visa sin kärlek, men också påverka män att bry sig om sin hälsa mer, säger Sten Warborn, koncernchef på Guldfynd.

Viktigt för män att bli bättre på att tala om känslor
Kan man prata om känslor, sin hälsa och om eventuella sjukdomar blir det lättare att göra något åt hälsan. Svårighet att prata om sjukdomar har medfört att alltför många män undvikit att ta till sig informationen att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt.

Alla män över 50 bör ta PSA-prov!
Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Är det så att prostatacancern hunnit sprida sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för få kunskap om att de fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet! Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män att ta PSA-prov från 50 år och de som har prostatacancer i den närmaste släkten bör ta PSA-prov tidigare än så.

– Eftersom männen själva inte tillräckligt bryr sig om sin hälsa värderar Prostatacancerförbundet att Guldfynd nu i februari går in i kampen mot prostatacancer. Deras försäljning av mustaschpins går till Prostatacancerfonden för mer forskning och utveckling, samt information om att män över 50 år bör ta ett PSA-prov, eftersom prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt. Tillsammans kan vi rädda liv, säger Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet.

Ämnen

Taggar


Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Presskontakt

Olov Berggren

Olov Berggren

Presskontakt Generalsekreterare 070-720 86 93
Maria Ahlvik

Maria Ahlvik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-655 44 42
Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 076-948 83 00

Relaterat material