Pressmeddelande -

Ger "live shopping" riktigt bra tillväxt för handlare och e-handlare, eller är det bara en tillfällig succé? - Digitalt Event 25 Februari

Den 25 februari samlas de som har mest kunskap om "live shopping" för att dela med sig av sin kunskap, i ett öppet runda-bords-samtal. Provecus har samlat kunskap från flera delar av retail, som har beröring med "live shopping" till ett samtal med verklig kunskap i centrum. Både teknik, strategisk roll för e-handel och övrig handel, direkta handgrepp och de misstag som är vanliga med viktiga att undvika.

Med konkret och direkt erfarenhet av "live shopping" så delar de medverkande från både klädhandel, fackhandel, teknikhandel och ren e-handel med sig av erfarenheter. Och ger perspektiv från de som tillhandahåller teknik och ren rådgivning. Kjell&Co har ett visionärt perspektiv, Cervera visar särskild framgång, Lindex låter influencers spela en framträdande roll i vissa aktiviteter. Och är "live shopping" mest effektivt när det görs enkelt och direkt av egen butikspersonal, eller tjänar det på en genomarbetad produktion hjälpt av specialister?

" Live Shopping är en stark vind som ger både försäljning, konvertering och nöjdare kunder, men som i alla starka och snabba förändringar gäller det att navigera rätt. Dom stora möjligheterna finns där, och snabbt, men det finns också uppenbara fallgropar som man behöver navigera runt", säger Per Möller, Rådgivare Provecus med långvarig erfarenhet av retail och online retail.

Om Live Shopping

Live Shopping har exploderat som ett nytt sätt att sälja online. Det började i Kina för snart 5 år sedan, och i Sverige och Europa tas de allra första stegen. Genom att kombinera live stream video och presentation och försäljning av varor med direkta möjligheter att beställ online så ökar försäljningen omedelbart med mycket höga tal. Live shopping genomförs med olika tekniska plattformar, många gånger av egen personal hos handlare och e-handlare, med både mycket enkel och billig teknik, men även som påskostade produktioner med traditionella resursstarka tv-produktionsbolag.

Om Digitalt Event - Den 25 Februari - kunskapssamtal "live shopping"

Medverkande på det Digitala kunskapssamtalet är retailers som har konkreta erfarenheter av "live shopping", bl.a. Kjell&Co, Cervera, Akademibokhandeln, Lindex m.fl. Men också Postnord som är en central aktör inom e-handel, och Panagora som i snart 20 år verkat som stöd och konsult till några av de allra mest framgångsrika e-handelsföretagen. Även Bambuser och Zellma är med och ger perspektiv på teknik och produktion. Arrangör är Provecus Affärsrådgivning som matchar särskilt kvalificerad erfarenhet från detaljhandel och andra branscher, med medelstora och växande företag.

För mer information, kontakta

Andréanne Silén - Affärsrådgivare Retail and FMCG
Mail: andreanne.silen@provecus.com
Tfn: + 46 (0)73- 500 03 35 

Per Möller - Affärsrådgivare och medgrundare Provecus Affärsrådgivning - Online
Mail: per.moller@provecus.com
Tfn: +46 70 621 49 82


Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • #retail
  • #ehandel
  • #provecus
  • #liveshopping
  • #advisoryboard
  • #affarsradgivning
  • #onlineretail

Provecus ger stöd till ledning och ägare med att ta fram planer och se till att planer genomförs. Snabbt, enkelt och säkert. Vi matchar rätt kompetenser med behov i viktiga rådgivningssituationer, för medelstora och växande företag i en bredd av olika branscher. Vi delar med oss av mångårig erfarenhet från såväl rådgivande roller som operativa befattningar i näringslivet. Både specifik kunskap och en bredare förståelse för företags olika faser, och hur det ska hanteras för att verksamheten skall utvecklas vidare eller förändras. Vi är vana vid att beskriva problem och reda ut hur dessa kan lösas. Och ge rätt förutsättningar för ordinarie organisation att genomföra. Inte sällan märker vi att nya ögon ser lösningar som verksamheten har missat. Lösningar som kräver relativt liten insats för att göra stor skillnad. Vår insats varar mellan en halv dag till några få veckor, och inleds alltid med ett möte digitalt på distans där uppdraget definieras och en fortsättningar bestäms.

Kontakter

Per Moller

Presskontakt CEO Allt