Pressmeddelande -

Invigning av nya bostadsområdet Wäckare Äng ritat av pS Arkitektur

Den 12 december 2013 sattes första spaden i backen för det nya bostadsområdet Wäckare Äng i Upplands Väsby. Den 12 September var det invigning av de första husen.

2005 fick pS Arkitektur uppdraget att skapa ett nytt spännande och varierat bostadsområde, med flexibla lösningar och en tydlig miljöprofil. Området består av en blandning av 63 par-och radhus som i huvudsak är grupperade kring två gaturum, åtskiljt av ett ängslandskap. Genom området slingrar sig en böljande gräsvall som ger området identitet och stadga. Den knäckta taklinjen ger en varierad gatubild och gör att byggnaderna smälter in i landskapet.

Fredagen den 12e september var det invigning av de första husen. På plats fanns byggföretaget Småa och arkitekterna från pS arkitektur. Efter invigningstal klippte Kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström bandet till de 63 rad- och parhus och första inflyttningen kommer ske nu i november.

Läs mer här:  http://www.psarkitektur.se/ps_project/wackare-ang/

Ladda ner bilder och porträtt här: http://www.psarkitektur.se/press/for-journalister/

För mer information:  Thérèse Svalling, pS Arkitektur 09-702 06 30, therese@psarkitektur.se


Ämnen

  • Arkitektur

Taggar

  • arkitektur

pS Arkitektur ritar bostäder och kreativa miljöer för moderna snabbväxande  företag. Vår vision är att skapa unika byggnader och inredningar som berör och syns.