Psykologpartners utvecklar nya digitala tjänster för att hjälpa konsumenter att spara energi

Pressmeddelande -

Psykologpartners utvecklar nya digitala tjänster för att hjälpa konsumenter att spara energi

Med psykologisk design och expertis kring beteendevetenskap är Psykologpartners en samarbetspart i projektet ”Vägvisaren” som ska leverera kommersialiseringsbara lösningar för energibolag både i Sverige och internationellt, för att motivera konsumenter att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbete.

 - Med hjälp av psykologisk design skapar vi möjligheter till ett bättre och hållbarare samhälle. Vi har i över 10 års tid arbetat med beteendeförändring för ökad psykisk hälsa via digitala kanaler och nu tar vi steget vidare till att arbeta med hållbarhet och beteendeförändring ur ett ännu större perspektiv, säger Kristofer Vernmark, affärsområdeschef på Psykologpartners.

Det är Energimyndighetens ”Programmet design för energieffektiv vardag” som tilldelar medel och uppdrar åt Indentive Operations, Umeå Energi, Psykologpartners och Linköpings universitet att utveckla nya digitala tjänster för energibesparing och hållbarhet.

Man bedömer möjligheterna som mycket goda att kunna leverera innovativa lösningar för energibolag att skapa både nya intäkter och nya verktyg för att främja sin lokala position samt att bidra till att stärka Sveriges roll som internationellt ledande inom hållbarhetsfrågor.

I Energimyndighetens beslut lyfter man särskilt fram projektets nyskapande att kombinera tjänster som kan samverka på ett nytt sätt och projektets energi-, beteende- och designrelevans samt den kompetens som den samlade projektgruppen besitter och som man har tilltro till ska kunna uppnå målen.

- Indentives initiativ att skapa ett koncept där psykologisk kunskap och modern teknik integreras var något vi genast lockades av. Dessutom gör den nära kopplingen till forskning och elbolagens vardag att vi har stor tilltro till att detta samarbete kan leda till en lösning som faktiskt gör skillnad, fortsätter Kristofer.

Kontakt:

Kristofer Vernmark
Affärsområdeschef
0733-21 10 74 kristofer.vernmark@psykologpartners.se

Press- och mediafrågor:
Marina Krig Kommunikationsansvarig 0725-41 58 33 marina.krig@psykologpartners.se 

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Taggar

  • psykologisk design
  • beteendevetenskap
  • beteendeförändring
  • energisparande

Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag, våra tjänster bidrar till att utveckla ett hållbart, friskt och rättvist samhälle. Vi är ett företag som baserat på den senaste psykologiska forskningen utvecklar individer, metoder, och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet.

Psykologpartners är medarbetarägt och drivs av värme, kunskap utveckling och mod!