Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

En enkel workshop för att proaktivt minska stress och öka välmåendet

Vill du arbeta proaktivt med att minska stress i ditt team? Det är viktigt att jobba proaktivt för att förebygga stress så att det inte går för långt och i värsta fall: du får medarbetare som blir sjukskrivna.

Där finns många fördelar med att ha låg stress och ett högt välmående i en organisation – det syns både på dina resultat i riktiga affärsmål men även genom att dina medarbetare mår bra och utvecklas. Du kan läsa mer om de olika fördelarna här.

Ett bra sätt för dig som chef att börja arbeta med stress i en grupp är att inleda med en enkel workshop som du gör på ca 2h-4h. 

Här kommer förslag på ett upplägg:

1. Kartlägg faktorerna kopplat till stress

Låt varje medarbetare fundera i ca 10 minuter och skriv ner på egna post-it lappar:

 • Vilka faktorer stressar ditt välmående?
 • Vilka faktorer stärker dig och ditt välmående?

Det kan vara både privata och arbetsrelaterade faktorer. Varje medarbetare bör ha minst 5 post-it lappar på det som stressar och det som stärker det egna välmåendet.

2. Kategorisera faktorerna kopplat till stress

Kategorisera faktorerna som ni har skrivit ner på era post-it lappar, både styrkor och svagheter, förslagsvis i följande kategorier:

 1. Våra mål
 2. Kultur och arbetsmiljö
 3. Kommunikation
 4. Arbetssätt och processer
 5. Balans mellan arbete och fritid
 6. Ledarskap
 7. Roller och ansvar
 8. Personliga faktorer
 9. Övrigt
 • Skriv upp kategorirubrikerna på en tavla och gör två kolumner: styrkor och möjligheter.
 • Låt varje medarbetare sätta upp sina post-it lappar efter en kategori och i en kolumn (styrka eller möjlighet)

3. Reflektera i gruppen

Gå igenom de olika post-it lapparna, värdera inte utan bara reflektera och gruppera de som hör ihop. Fundera också på:

 • Vad kan vi själva påverka som individer?
 • Vad kan vår grupp påverka tillsammmans?
 • Vad kan vi inte påverka.

De faktorer som ni inte kan påverka parkeras vid sidan om.

4. Prioritera vad som är viktigast

Prioritera vilken faktor som är absolut viktigast att börja jobba med genom följande övning:

 1. Alla medarbetare får 5 små klisterlappar (finns runda små klisterlappar att köpa i kontorsbutiker).
 2. All medarbetare får prioritera de kategoriserade faktorerna genom att sätta klisterlappar på den post-it lapp som man anser är viktigast: “vad är viktigast för dig att vi börjar att arbeta med för att minska din stress och öka ditt välmående”. Man får sätta flera klisterlappar på en och samma post-it lapp om man vill men varje medarbetare får max dela ut 5 stycken klisterlappar.
 3. Räkna ihop och se vilka som fick flest röster (klisterlappar).

5. Planera vad ni ska göra

Diskutera konkreta åtgärder kopplat till den faktor som fick flest röster: vad ska vi fortsätta att göra, vad ska vi börja att göra, vad ska vi sluta att göra. Skapa en enkel handlingsplan för hur ni tillsammans ska arbeta med dessa åtgärder:

 • vad ska ni göra?
 • vad förväntar ni er för resultat efter genomförd åtgärd?
 • vem är ansvarig?
 • när ska åtgärden vara genomförd?

6. Agera och följ upp

Agera och följ upp dina aktiviteter och se till att de verkligen blir genomförda. Om möjligt så mät gärna resultatet med någon typ av verktyg t.ex PulsMeter som mäter faktorer kopplat till engagemang och välmående.

Gör gärna om denna workshop en gång i kvartalet för att definiera nya utvecklingsmöjligheter. Tillsammans skapar ni förutsättningar för minska stress, öka välmående och medarbetarengagemang i er organisation.

Vilka är dina tips på hur man kan minska stress i en organisation?

Dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Ämnen

Vi är experter på Return On Engagement. Och att ha kul på jobbet.

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.
Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.
Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Puls Solutions
Jungmansgatan 12
211 11 MALMÖ
Sverige