Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Skapa effektiva processer för ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat

Många gånger visar medarbetarundersökningen att personalen tycker att organisationens processer behöver förbättras. Detta kan även yttra sig i att personalen upplever att de jobbar väldigt mycket men skapar inte det värde som man önskar. Eller kan det vara kunderna till processen som är missnöjda och ser förbättringspotential.

Ineffektiva processer kan vara ett stort hinder för motivation och engagemang. Om man känner ett starkt syfte för det man gör och en stark drivkraft att lära sig mer och bli bättre, men drunknar i administration och ineffektivitet p.g.a ineffektiva processer, då går det ganska snabbt att ta kål på medarbetarengagemanget.

Människor som förstår hur de ska utföra sitt arbete (läs även mer om vikten av kompetens i detta inlägg), har effektiva processer som underlättar för deras arbete och hjälper dem att nå sina mål känner ett större engagemang än de som saknar något av detta.

Vad är då en process? Denna video förklarar vad en affärsprocess är för något.

Ibland finns det processer på plats men har som syfte att kontrollera istället för att hjälpa medarbetarna i deras vardag. Att känna sig kontrollerade har en negativ effekt på medarbetarengagemanget och då får processerna inte den effekt som man skulle vilja ha. En process som hjälper medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa sätt skapar förutsättningar för engagemang och ökar affärsresultat.

Vad kan du som chef då göra för att säkerställa att era processer är så effektiva som möjligt och skapa förutsättningar för ett ökat medarbetarengagemang? Här följer några enkla steg för att skapa effektiva processer som ökar medarbetarengagemang: http://www.puls-solutions.se/2017/10/skapa-effektiva-processer-for-okat-medarbetarengagemang-och-okat-affarsresultat/ 

Ämnen

Kategorier

Vi är experter på Return On Engagement. Och att ha kul på jobbet.

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.
Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.
Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Puls Solutions
Jungmansgatan 12
211 11 MALMÖ
Sverige