Gå direkt till innehåll
Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar

Nyhet -

Doktorander och företag i samarbete kring e-handelns utmaningar

Pulsen Retail har fått förstärkning av doktoranden Anna-Maria Petisme, som genom samarbetsprojektet INSiDR ska forska kring e-handelns utmaningar med Pulsen som bas. För Pulsen Retail innebär det en ännu större möjlighet att säkra kvalitativa lösningar som förändras i takt med omvärlden.

Forskningsprojektet INSiDR (Industrial Graduate School in Retailing) är ett samarbete mellan högskolan i Borås, Jönköpings universitet och näringslivet, med stöd av KK-stiftelsen. Projektets fokus är digital handel, och tillkom för att främja konkurrenskraften för svenska handelsföretag på den globala marknaden i samband med digitaliseringen. Den digitala omvandlingen står för många utmaningar, och för att säkerställa en fortsatt långsiktig utveckling av produkter, tjänster och partnerskap har Pulsen Retail valt att vara ett av tio bolag som deltar i projektet. Anna-Maria Petisme, en av doktoranderna i projektet, ser fram emot att jobba med Pulsen.

– Bara initiativet att vara med i projektet är en markering att man vill ligga i framkant. Att man tar sig tid att ta sig an en doktorand, det visar att man är intresserade av framtiden och vill hänga med, säger Anna-Maria Petisme.

– Forskningen jag gör ska vara knuten till verksamheten. Pulsen Retail har ett otroligt bra system, men jag kommer titta på saker som jag tror kommer gagna Pulsen och ge dem en större konkurrensfördel.

Alexander Westerling, interim-VD på Pulsen Retail, ser stora fördelar med att bolaget är kopplade till forskningsprojektet.

– Att retail-branschen fortsatt kommer genomgå snabba och stora strukturella förändringar är något vi och våra kunder ser som en intressant möjlighet. Stärkt samarbete med branschnära forskning och möjligheten att arbeta tillsammans med Anna-Maria ser vi som en viktig del i att forma framtidens handel såväl här i Sverige som utomlands, säger Alexander Westerling.

EN BRED BILD AV E-HANDELN

Pulsen Retail har specialistkompetens inom handel och affärsutveckling, och har med bland annat omnikanalslösningen Harmoney ett brett spann av kunder i olika storlek och faser. En av anledningarna till att Anna-Maria Petisme tycker att Pulsen Retail är ett intressant bolag att arbeta med är den vidvinkelbild av marknaden som erbjuds.

– Pulsen är väldigt intressanta eftersom man har väldigt vitt skilda kunder – gemensamt är retail och e-handel – men med olika utmaningar. Exempelvis Nelly och Gudrun Sjödén; den gemensamma nämnaren är kläder och främsta målgrupp är kvinnor, men i olika åldrar och attribut. Man har två olika sätt att se på leveranser, frakter och returer. Det ger en bred bild av e-handeln i stort, och därför är det intressant.

Inom näringslivet i stort finns en viss avsaknad av eftertanke menar Anna-Maria Petisme. Genom sin unika roll hoppas hon kunna vara ett beslutsstöd.

– Jag har jobbat inom näringslivet i många år, och jag har fått en känsla för att det är väldigt lite tid för reflektion. Så tror jag det är i många verksamheter – man försöker anpassa sig, och det är inte säkert att man hamnar rätt. Och därför blev jag väldigt glad när den här möjligheten gavs, att kunna få kombinera näringslivets utmaningar med att ändå ha tid för reflektionen inom akademin.

– Jag vill bidra med ett beslutsstöd, lägesanalys och framtidsvision, som jag hoppas kan vara till nytta för Pulsen. Forskningen inom e-handel och digitalisering är viktig. Jag tycker det är intressant att titta på vad man kan göra för att utveckla det på ett hållbart sätt, avslutar Anna-Maria Petisme.

Forskningsprojektet kommer att pågå till och med februari 2024.

Ämnen

Kontakter

Bjarne Darwall

Bjarne Darwall

Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

Relaterat innehåll

Utvecklar företag, människor och världen.

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.
https://pulsen.se

* Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/integration

* Pulsen Omsorg levererar egenutvecklade systemlösningar och tjänster till kommunal socialtjänst och privata vårdgivare. Pulsen har varit verksamt inom området i över 30 år och bolagets medarbetare har lång erfarenhet från såväl IT-sidan som omsorgsområdet. Med individen och användaren i fokus skapar Pulsen Omsorg tjänster som präglas av säkerhet, mobilitet och effektiva arbetssätt. Pulsen Omsorg är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/omsorg

* Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Med ett utpräglat hållbarhetstänk både på konferens- och restaurangsidan levererar bolaget bra möten för allt från två till 400 personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås. Pulsen Konferens är en del av Pulsen Group.
https://pulsenkonferens.se

* Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för anställda och kunder för kontors-, industri- och lagerverksamheter, samt för boende i bolagets bostadshus. Företaget förvaltar och utvecklar cirka 100 000 kvm lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland. Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group.
http://pulsenfastigheter.se

* Shibuya är en del av Pulsen Group som skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Shibuya är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.
https://shibuya.se

Pulsen Group
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Sverige