Gå direkt till innehåll
ISO-arbete utvecklar leveranser från Pulsen Production

Nyhet -

ISO-arbete utvecklar leveranser från Pulsen Production

På Pulsen Production pågår ett intensivt arbete för att bli ISO-certifierade inom kvalitetsledning, informationssäkerhet och miljö. Arbetet har utförts inom ramarna för arbetssättsprojektet Way of Working sedan förra våren. För bolaget har det inneburit mycket engagemang från medarbetare och förändring av rutiner och processer. Slutmålet är tydligt: en starkare organisation med ständig förbättring av leverans och service för kunderna.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna. Pulsen Production har genom arbetssättsprojektet Way of Working (WOW) haft till syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för ISO-standarderna kring kvalitetsledning (9001), miljö (14001) och informationssäkerhet (27001).

Pulsen har sedan tidigare en ISO-certifiering kring informationssäkerhet för driften av socialtjänstsystemet Combine. Nu går Pulsen Production i bräschen för koncernen, där även övriga databolag inom Pulsen står inför ett ISO-certifieringsarbete. Det strukturerade förändringsarbetet fortsätter dock för Pulsen Production även efter certifieringen.

Josefin Molander, miljö- och leveransansvarig på Pulsen Production


– Alla standarder inom ISO-paketet innebär att man ska jobba mot ständig förbättring. Att få ett certifikat är kul, men det viktiga är hur man fortsätter arbetet när man fått det. ISO-standarden är ett ramverk som man vet fungerar. När kraven har uppnåtts vet man att det också finns en bra kvalitet, och det blir tydligt för kunderna att vi håller hög standard inom de här tre områdena, säger Josefin Molander, miljö- och leveransansvarig på Pulsen Production.

– Det viktigaste framåt är att vi säkrar upp att vi har ett arbetssätt som gynnar både oss och våra kunder - och att vi jobbar systematiskt. En process är heller inte statisk. Vi har nu skapat processerna, men de behöver arbetas med hela tiden, säger Hanna Bengtsson, kvalitetschef på Pulsen Production.

Hanna Bengtsson, kvalitetschef på Pulsen Production


För att arbeta fram bra och fungerande processer har bolaget involverat de flesta av sina medarbetare, bland annat i ett flertal workshops. Delaktigheten i sig är en viktig del i arbetet.

– Vi har fått mycket bra feedback från medarbetarna och många är väldigt engagerade. Allting är ännu mer strukturerat och tydligt på ett annat sätt som underlättar arbetet för alla, säger Josefin Molander.

– För att upprätthålla arbetet på säkerhetsområdet även efter vi fått certifikatet har vi byggt en organisation där säkerhet blir en del av det löpande arbetet. Allting finns i lättöverskådliga och tydliga visuella processer där det är lätt att gå in och titta på till exempel vem som ansvarar för att ett visst system underhålls och uppdateras, säger Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen Production.

KONKRETA FÖRÄNDRINGAR OCH SÄKRARE LEVERANSER

Pulsen arbetar kontinuerligt med hållbarhetsarbete ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För Pulsen Productions del jackar miljöarbetet in i de koncerngemensamma satsningarna.

– Vi har bytt till miljövänlig diesel som reservkraft, och ser nu också över vår elförsörjning. Vi har idag fossilfri el, men vill satsa ännu mer på miljöarbetet framåt – bland annat genom helt förnyelsebar el. Vi tittar också på livscykeln för vår hårdvara och skickar till exempel äldre datorer till Children of Ssuubi, en skola i Uganda som vi samarbetar med, istället för att de slängs. Förra året skickade vi trettio datorer och nu har vi några fler på gång, säger Josefin Molander.

Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen Production


Den mest omfattande ISO-standarden är 27001 som intygar att en verksamhet når upp till kraven för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. För Pulsen Productions kunder innebär det en försäkran om ännu säkrare leveranser.

– Tack vare arbetet levererar vi nu ännu säkrare tjänster och utsätter inte våra egna eller kundernas system för onödiga risker. Det är den verkliga nyttan – att vi kunnat minimera risken för händelser som kan få stor påverkan, såsom intrång eller förlust av viktig information. Säkerhet är superviktigt idag, allting är digitaliserat och alla bolag är IT-bolag i viss mån, säger Robert Rinde.

FAKTA: VAD ÄR ISO-CERTIFIERINGAR?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet, som innebär upprättande, införande, underhåll och ständigt förbättringsarbete. Den innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Källa: Swedish Standards Institute

---

Denna artikel är ursprungligen publicerad på pulsen.se: https://pulsen.se/production/artikel/2019-05-29-iso-arbete-utvecklar-leveranserna-fran-pulsen-production.html

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Bjarne Darwall

Bjarne Darwall

Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

Relaterat innehåll

Utvecklar företag, människor och världen.

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.
https://pulsen.se

* Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/integration

* Pulsen Omsorg levererar egenutvecklade systemlösningar och tjänster till kommunal socialtjänst och privata vårdgivare. Pulsen har varit verksamt inom området i över 30 år och bolagets medarbetare har lång erfarenhet från såväl IT-sidan som omsorgsområdet. Med individen och användaren i fokus skapar Pulsen Omsorg tjänster som präglas av säkerhet, mobilitet och effektiva arbetssätt. Pulsen Omsorg är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/omsorg

* Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Med ett utpräglat hållbarhetstänk både på konferens- och restaurangsidan levererar bolaget bra möten för allt från två till 400 personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås. Pulsen Konferens är en del av Pulsen Group.
https://pulsenkonferens.se

* Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för anställda och kunder för kontors-, industri- och lagerverksamheter, samt för boende i bolagets bostadshus. Företaget förvaltar och utvecklar cirka 100 000 kvm lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland. Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group.
http://pulsenfastigheter.se

* Shibuya är en del av Pulsen Group som skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Shibuya är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.
https://shibuya.se

Pulsen Group
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Sverige