Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Mölndals stad lanserar "Nyanställningsprocess"

Alla som har varit involverad i en rekrytering vet att den kan vara både tidskrävande, kostsam och innebära mycket administration för redan hårt belastade chefer. Det blir allt vanligare att kommuner vill effektivisera denna process för att få mer tid att lägga på verksamheten. Det är något som Mölndal gjort tillsammans med Pulsen och Barium.

Mölndals stad fick nog av alla tidskrävande formulär och dubbelinmatningar och började att skissa på egna processen som automatiserade flöden med hjälp av Pulsen och processmotorn Barium. Målet var att chefen enbart skulle fylla i den gemensamma informationen kring den anställde en gång och sedan beställa telefoni, IT-utrustning, behörigheter med mera i ett och samma formulär. Detta skulle resultera i att man kunde eliminera sex stycken moment som chefen tidigare gjorde.

– Mölndals stad tar ytterligare ett kliv i digitaliseringen och lanserar nu en ny intern e-tjänst. Denna e-tjänst kommer att avsevärt underlätta för chefer när en ny medarbetare ska anställas säger Annika Samuelsson, chef för utveckling och förvaltning på IT-avd.

Mölndals stad har varit noga med att poängtera att detta är version 1.0 av nyanställningsprocessen och att de kommer att vidareutveckla processen under året. Redan nu har det kommit in ytterligare önskemål om funktionalitet som kommer att läggas in.

– Vidare har vi planer på att knyta ihop processen med Q-ID för att effektivisera och kvalitetssäkra informationen ännu mer, fortsätter Annika.

– Det är verkligen jätteroligt att få komma igång och arbeta med den här processen tillsammans med Mölndals Stad. Mölndal har valt ett bra arbetssätt, att dela upp det i del-leveranser, för att säkerställa kvalitet och att få med alla på banan. Nu väntar ett spännande arbete med att utveckla processen för att underlätta för användarna säger Rosita Berg som är process- och strategikonsult på Pulsen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Bjarne Darwall

Bjarne Darwall

Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

Utvecklar företag, människor och världen.

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.
https://pulsen.se

* Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/integration

* Pulsen Omsorg levererar egenutvecklade systemlösningar och tjänster till kommunal socialtjänst och privata vårdgivare. Pulsen har varit verksamt inom området i över 30 år och bolagets medarbetare har lång erfarenhet från såväl IT-sidan som omsorgsområdet. Med individen och användaren i fokus skapar Pulsen Omsorg tjänster som präglas av säkerhet, mobilitet och effektiva arbetssätt. Pulsen Omsorg är en del av Pulsen Group.
https://pulsen.se/omsorg

* Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Med ett utpräglat hållbarhetstänk både på konferens- och restaurangsidan levererar bolaget bra möten för allt från två till 400 personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås. Pulsen Konferens är en del av Pulsen Group.
https://pulsenkonferens.se

* Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för anställda och kunder för kontors-, industri- och lagerverksamheter, samt för boende i bolagets bostadshus. Företaget förvaltar och utvecklar cirka 100 000 kvm lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland. Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group.
http://pulsenfastigheter.se

* Shibuya är en del av Pulsen Group som skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Shibuya är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.
https://shibuya.se

Pulsen Group
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Sverige