Gå direkt till innehåll
Visualisering av Pulsenområdet.
Visualisering av Pulsenområdet.

Pressmeddelande -

Arkitektteam valt för att utveckla Pulsenområdet

Innovation, ett unikt signum och ett tryggt team. Det är några av faktorerna som ledde till att team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarcs förslag valdes ut som riktning för fortsatt utveckling av framtidens Pulsenområde. Teamet redovisade ett vinnande koncept och ett övertygande förslag.

Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Flera intressanta förslag kom in, inte minst om hur Viskans park och det digitala distriktet kan komma att se ut i framtidens Borås.

Fyra team gick vidare i processen, och den 26 januari stod det klart att Pulsen Fastigheter i samverkan med Borås Stad gjort ett val kring vilket arkitektteam som får delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen för Pulsenområdet. Förslaget från team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarc hamnade i topp.

- Förslaget vi valde kändes väldigt väl genomarbetat och nytänkande. Det gav mersmak och vi tror att det kommer göra Pulsenområdet till en plats där man vill både jobba, bo och vara, säger Christer Södeliden, vd för Pulsen Fastigheter.

- Det är ett robust förslag byggt på en gedigen analys. Platsbildningarna, landskapet och integrationen med omgivningen har kombinerats på ett bra sätt, inte minst när det gäller hur Viskans park föreslås ta sig förbi riksväg 40. Förslaget har dessutom ett trevligt och respektfullt arkitektoniskt grepp, berättar Felix Lorentzon, planarkitekt i Borås Stad och del av bedömningsgruppen som beslutat vinnaren.

Det vinnande förslaget kommer nu bearbetas vidare och prövas i den kommande detaljplanen för området. Teamet bakom konceptet ser många möjligheter att utveckla området till en unik plats.

- Det är förstås med stor glädje och entusiasm som vi tagit emot beskedet att Pulsen Fastigheter och Borås stad väljer vårt team och förslag för den fortsatta utvecklingen av Pulsenområdet. Det centrala läget bär på mycket historia och innehåller många årsringar av stadens utveckling genom tiderna. Vår uppgift kommer att bli otroligt spännande men också utmanande. Läget intill Stadsparken, Viskan och riksväg 40 ger unika möjligheter att utveckla en levande och mångfacetterad grön stadsdel för såväl boråsare som besökare. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med staden och Pulsen Fastigheter forma en unik del av Borås, säger Andreas Norrman, Arkitekt SAR/MSA och VD på Malmström Edström Arkitekter.

  Arbetsgruppens motivering till beslut:

  Såväl team som projektförslag sticker ut på så sätt att det går en övertygande röd tråd genom hela arbetet, från de enskilda analyserna till det slutgiltiga förslagen. Dellösningarna för landskapsgestaltningen är bra. Projektet bedöms gediget och väl genomarbetat/grundat i undersökningar och kunskap om såväl plats som nödvändigheten av samspel mellan landskap och arkitektur för ett gott stadsbyggande. Dessutom har man arbetat med en vertikal trädgård (”Liggande Eiffeltornet”) som kan bli ett unikt signum för området, även om den inte är helt avgörande för att förslaget ska bedömas som det mest relevanta. Projektet och team övertygar med ett vinnande koncept och tryggt samarbete i teamet.”

  Kontakt Borås stad

  Felix Lorentzon, Planarkitekt
  Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 033-35 85 15

  Kontakt Pulsen Fastigheter

  Christer Södeliden, VD
  christer.sodeliden@pulsen.se
  073-080 03 93

  Dick Hedman, processledning
  dick@dickhedman.se
  070-399 50 53

  Kontakt Malmström Edström arkitekter

  Andreas Norrman, Arkitekt SAR/MSA, VD
  andreas.norrman@malmstromedstrom.se
  031-701 81 37

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.

  https://pulsen.se

  Presskontakt

  Bjarne Darwall

  Bjarne Darwall

  Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

  Utvecklar företag, människor och världen.

  Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap. Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre.
  https://pulsen.se

  * Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsen Group.
  https://pulsen.se/integration

  * Pulsen Omsorg levererar egenutvecklade systemlösningar och tjänster till kommunal socialtjänst och privata vårdgivare. Pulsen har varit verksamt inom området i över 30 år och bolagets medarbetare har lång erfarenhet från såväl IT-sidan som omsorgsområdet. Med individen och användaren i fokus skapar Pulsen Omsorg tjänster som präglas av säkerhet, mobilitet och effektiva arbetssätt. Pulsen Omsorg är en del av Pulsen Group.
  https://pulsen.se/omsorg

  * Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferensanläggning. Med ett utpräglat hållbarhetstänk både på konferens- och restaurangsidan levererar bolaget bra möten för allt från två till 400 personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås. Pulsen Konferens är en del av Pulsen Group.
  https://pulsenkonferens.se

  * Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för anställda och kunder för kontors-, industri- och lagerverksamheter, samt för boende i bolagets bostadshus. Företaget förvaltar och utvecklar cirka 100 000 kvm lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland. Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group.
  http://pulsenfastigheter.se

  * Shibuya är en del av Pulsen Group som skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Shibuya är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.
  https://shibuya.se

  Pulsen Group
  Nils Jakobsonsgatan 5
  501 15 Borås
  Sverige