Pressmeddelande -

Pulsen satsar i Ulricehamn - Lokalt näringsliv behöver mer IT-kompetens

Pulsen Production, det bolag inom Pulsenkoncernen som arbetar med IT-drift, satsar på en fortsatt expansion i Ulricehamn. Efter att ha tagit över en kunds verksamhet arbetar i dag ett femtontal medarbetare vid Pulsens datacentral i Ulricehamn. Pulsen ser samtidigt goda möjligheter att växa tillsammans med lokala företag.

– Precis som Pulsen befinner sig flera av Ulricehamns företag i en tillväxtfas. För att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas bedömer vi samtidigt att det krävs en stark lokal aktör inom IT. Här kan vi i dag erbjuda IT-tjänster som bygger på närhet och engagemang i kundernas verksamhet. Fram tills nu har det funnits ett mycket begränsat utbud av kvalificerade IT-tjänster för de Ulricehamnsföretag som vill ha en lokal samarbetspartner, kommenterar Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

Digitalisering driver utvecklingenRegionen har stolta traditioner inom entreprenörskap, handel, logistik och tillverkande industri. Samtidigt pågår en stor omställning där många verksamheter måste öka takten när det gäller att digitalisera och effektivisera sina flöden av information, varor och tjänster.

– För att lyckas krävs det i många fall att företagens IT-miljöer och verksamhetskritiska system är tillgängliga 24/7. Här ser många företag också fördelen med att ha en lokal IT-partner som kan erbjuda svensktalande support och vid behov hjälp på plats, kommenterar Pulsens Fredrik Gotting.

Globala molntjänster ska inte vara enda alternativetNär allt mer av företagens IT-stöd flyttas till olika molnlösningar uppstår också frågan var data produceras och lagras. Den utvecklingen drivs på av de högre kraven som följer genom införandet av GDPR.

– Vi levererar själva globala molntjänster men vill förutom det erbjuda regionens företag lokalt producerade molntjänster med högsta säkerhet. Genom att erbjuda tjänster där data produceras och lagras i Sverige säkerställer vi att våra kunders data och personliga information hanteras och kontrolleras av europeiska lagar, säger Martin Hogmalm.

Digital motorväg mellan Ulricehamn och BoråsPulsen har etablerat en ”digital motorväg” mellan Borås och Ulricehamn där företagets datacenter kopplats samman för att säkerställa en stabil IT-drift med mycket hög säkerhet. Med moderna, bemannade datacenter och flera mils geografisk åtskildhet gör det att man kan erbjuda det lokala näringslivet tjänster och en infrastruktur som matchar också de hårdaste kraven på tillförlitliga och tillgängliga IT-miljöer.

– Det gör dels att företagen inte är utelämnade åt globala molnjättar, dels särskiljer det oss från mindre aktörer som har svårt att göra de investeringar som krävs för att uppnå den här graden av säkerhet. Genom att växa i Ulricehamn vill vi ta en ännu tydligare position som en lokal, långsiktig IT-partner, avslutar Martin Hogmalm.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Ulricehamn

Pulsenkoncernen har över 1300 anställda och omsätter mer än 3 miljarder kronor. Den familjeägda koncernen är  Sveriges äldsta verksamma IT-företag och har sedan starten 1964 haft en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva handelsföretag.

Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av ett flertal olika verksamheter: de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastighet, Pulsen Konferens, Releasy, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås.

Pulsen Production levererar IT-drift för verksamhetskritiska system, baserat på IBM Power- och Intel/Windows-plattformar. Bolaget erbjuder företag en stabil IT-infrastruktur med högsta säkerhet, applikationsövervakning, arbetsplatstjänster, servicedesk och fjärrdrift. Pulsen levererar även alla typer av molntjänster, lokalt producerade i egna datacenter i Borås och Ulricehamn eller från ledande globala aktörer. Genom att erbjuda flexibla driftlösningar och säker åtkomst till verksamhetens IT-system ser Pulsen till att våra kunders vardag blir enklare, tryggare och mer effektiv.

Kontakter

Bjarne Darwall

Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

Relaterat innehåll