Pressmeddelande -

Stark aktör inom affärskritisk IT resultatet när Pulsen Production och Shibuya Crossing går samman

Driftbolaget Pulsen Production och datacenterexperten Shibuya Crossing går samman i ett gemensamt bolag. Tillsammans bildar de en av de största aktörerna inom verksamhetskritiska IT-lösningar i Sverige och en framstående långsiktig partner både till leverantörer som IBM och till kunder som är beroende av stabila, moderna och säkra system för sina verksamheter. 


Det är nu klart att IT-bolagen Pulsen Production och Shibuya Crossing går samman till ett gemensamt bolag. Detta efter att avtal tecknats tidigare i veckan mellan Pulsenkoncernen, Pulsen Production och de fyra delägarna i Shibuya Crossing.

- Både Shibuya Crossing och Pulsen Production tittar ständigt på hur vi kan utvecklas som bolag och i våra erbjudanden mot marknaden. Genom det här samgåendet blir vi en starkare partner till våra kunder både på datacenter-sidan och kring tjänster inom kommunikation, service, support och mycket mer. Vi kompletterar varandra bra och genom att gå ihop skapar vi helt nya möjligheter både för våra kunder och för våra medarbetare, säger Kjell Olsson från Shibuya Crossing.

- Det är inte bara utbudsmässigt som vi fungerar bra tillsammans. Vi har också väldigt lika företagskulturer, med en utgångspunkt i entreprenörskap inom IT, och matchande värdegrunder. Det känns därför väldigt naturligt att vi nu går samman i ett gemensamt bolag, säger Martin Troede från Pulsen Production.

- Tillsammans blir vi en av de största aktörerna inom segmentet verksamhetskritisk IT i Sverige. Båda bolagen har värnat om att bygga långa och nära relationer med sina kunder. Nu kan vi fördjupa den relationen och bli en ännu starkare partner för kunder som är beroende av stabila, moderna och säkra IT-lösningar för sina verksamheter. Vi kommer också fördjupa samarbetet med IBM ytterligare i och med att vi blir deras största partner i partnerkanalen i Sverige. Våra kunder har extrema krav på tillgänglighet och prestanda och tillsammans med IBM visar vi gång efter gång att våra lösningar överträffar annan teknik när det gäller affärskritisk IT, fortsätter Martin Troede.

Det nya bolaget, som får cirka 120 anställda och en sammanlagd omsättning över 300 Mkr, kommer heta Shibuya och vara en del av Pulsenkoncernen. Som VD tillsätts Martin Troede som idag är VD för Pulsen Production AB. De fyra ägarna av Shibuya Crossing - Kjell Olsson, Mikael Johansson, Christian Wibeck och Stefan Wennergren – går in som delägare i det nya bolaget och kommer även fortsatt vara operativt engagerade i bolaget. Som ny styrelseordförande tillsätts Henrik Sund som har stor erfarenhet från IT- och telekombranschen.

- Jag tycker det här ska bli jättespännande. Vi har bra förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och skaka om en del på marknaden. Vi kommer till exempel få större muskler på IBM Power och får ännu större och bredare kompetens på den hårdvaran och kringliggande tjänster. Vidare får vi en större spridning geografiskt – Pulsen Production har sitt fäste i Västsverige och Shibuya i östra delen av landet. Resultatet blir ett starkare bolag på många plan, kommenterar Henrik Sund.

---

OM SHIBUYA – EN DEL AV PULSEN

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing och är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001. Shibuya är en del av Pulsenkoncernen. 

OM BOLAGEN SHIBUYA CROSSING OCH PULSEN PRODUCTION

Shibuya Crossing AB är experter inom infrastruktur, datacenterkommunikation, kringliggande konsulttjänster och supporttjänster. De har varit verksamma sedan 1999, och Shibuya Crossing bildades i nuvarande form 2013 genom ett samgående mellan bolagen TSS och Enjoy IT. Bolaget har ca 30 medarbetare på kontor i Stockholm och Göteborg och omsätter 100 Mkr. Bolaget är en utpräglad konsultorganisation som hjälper kunder inom bland annat bank och finans, och offentlig sektor att bygga och underhålla IT-infrastruktur utifrån rätt behov och krav. IBM har varit en strategisk partner kring att leverera datacenterinfrastruktur.

Pulsen Production AB arbetar med drift av affärskritiska IT-lösningar. Pulsenkoncernen startades 1964 kring stordatordrift och applikationer, och Pulsen Production är därmed den mest ursprungliga delen av Pulsenkoncernen. Idag har bolaget ca 90 anställda i Borås, Göteborg, Ulricehamn och Årjäng, och omsätter 200 Mkr. Pulsen Production driver två egna datacenter i Sverige och levererar tjänster kring IBM Power och Intel-plattformar, kommunikation, arbetsplats som tjänst samt support och service. Pulsen Production är guldpartner till IBM.

---

För mer information, kontakta:

  • Martin Troede, 0708-11 61 40, martin.hogmalm@pulsen.se
  • Kjell Olsson, 0708-66 23 03, kjell.olsson@shibuya.se
  • Henrik Sund, henrik.x.sund@gmail.com

Pressansvarig, för ytterligare kontaktpersoner eller pressmaterial:
Andreas Hallgren, 073-421 33 05, andreas.hallgren@pulsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pulsen production
  • shibuya

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing och är en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT. Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. IBM är Shibuyas största och mest strategiska partner, IBM som plattformsval är synonymt med högsta prestanda och stabilitet vilket är grunden i leveransen till kunder med affärskritiska behov. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.


Pulsenkoncernen vill vara med och skapa en bättre omvärld för människor inom en lång rad olika områden. För Pulsen går vägen dit genom IT. Med digitala lösningar, tjänster och spetskompetens möter Pulsenbolagen utmaningarna och skapar långsiktigt värde tillsammans med sina kunder.

Pulsen grundades 1964 och är idag Sveriges mest erfarna techbolag. Den familjeägda koncernen har över 1400 anställda och en omsättning närmare 3,5 miljarder kronor. Koncernen består av de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy och Indicate Me, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och har sin bas i Borås.

Kontakter

Bjarne Darwall

Presskontakt Kommunikations- och presschef 0700-87 00 09

Relaterat innehåll