Gå direkt till innehåll
Allt fler innovationer för miljön – här är den senaste tekniken

Pressmeddelande -

Allt fler innovationer för miljön – här är den senaste tekniken

I takt med att förnyelsebara energikällor ökar så stiger även trycket på lagring. Att kunna lagra den energi som produceras är ett hett ämne inom energibranschen och det finns många olika innovativa tekniker för att lösa detta problem. Pumped Hydro Storages huvudinvesterare och styrelsemedlem Christopher Engman har spanat in de senaste trenderna.

Att flytta överskottsenergi från den tid på dygnet eller året behovet är lågt, till då behovet är stort är ett problem som försöker lösas världen över. Vätgas, underjordisk pumpkraft och komprimerad luft är några av de senaste lösningarna. Alla har de olika fördelar. I Sverige finns det ett stort behov av säsongslagring, för att spara den energi som produceras under sommaren och använda under vintern.

– Långtidslagring är än så länge en olöst fråga. Det är svårt att lagra energi under lång tid på ett effektivt sätt. Men det finns många energilagringstekniker som ser lovande ut, säger Christopher Engman.

Vätgas till batterier

Idag satsas det stora pengar på att utveckla en teknik för att utvinna energi med vätgas. Vätgas reagerar med syrgas, då vatten produceras som en restprodukt och stora mängder energi frigörs. Många hoppas att detta kommer kunna fungera som komplement till litiumjonbatterier då de innehåller kobolt. Kobolt är en bristvara och produceras i konfliktzoner, så en lösning där varan inte behövs är efterfrågad.

– Vätgas är en rik källa på energi med hög energidensitet. Det är en av de mest effektiva energikällorna som finns på marknaden. Problemet med vätgas är att det är dyrt och kräver mycket energi för att framställa den med hjälp av överskottsel. Men utvecklingen ser positiv ut, även om det finns en del säkerhetsfrågor kring tekniken, till exempel kan vätgas vara svårt att förvara då det lagras under högt tryck och det finns potentiell risk för läckage. Dock är det väldigt positivt att tekniken går att använda för storskalig lagring men även vid små utrymmen som i bilar, lastbilar, fartyg etc, säger Christopher Engman.

Pumpkraftverk under marken

En mycket billigare lösning, som Pumped Hydro Storage själva är med och utvecklar, är underjordiska pumpkraftverk med vattenkraft. Här används höjdskillnader för att pumpa vatten mellan olika reservoarer under marken. Det är ett sätt att nyttja oanvända gruvor och producera hållbar el med minimal miljöpåverkan. Pumpkraftverk under marken är väldigt likt pumpkraftverk i dammar vilket idag utgör ca 95% av all världens energilagring.

­– Pumpkraftverk under marken bygger på ett cirkulärt tänk, där man bevarar stora areal av mark, och det finns möjlighet att lagra stora mängder energi. Det pågår idag flera projekt i världen där några sådana här pumpkraftverk redan kommit i bruk. Det är en traditionell teknik på ett modifierat sätt och ser mycket lovande ut, säger Christopher Engman.

Komprimerad luft producerar el

En teknik som påminner om Pumped Hydro Storage är Compressed Air, lagring i form av komprimerad luft. Där utvinns energi när luft komprimerats och lagras under tryck i underjordiska hålrum eller gruvor. När energi behövs så värms den komprimerade luften upp och expanderas, vilket driver en generator och producerar el. Även här finns flera planerade projekt som är under konstruktion.

Upptagning av koldioxid

Förutom lagring av energi ser Christopher Engman ett tilltagande intresse för att samla upp den koldioxid som finns i luften. Koldioxiden kan användas till gödsel eller göras om till metanol som används till bränsle. Problemet som finns med upptagning av koldioxid är att det är dyrt och kräver mycket energi i form av el.

– Frågan kring koldioxidupptagning är bara vem som skulle betala för det. Om Sverige installerar tekniken så gynnar det ju inte bara oss själva utan hela världen då koldioxid förflyttar sig i hela atmosfären. Ett sätt att få det att få det att funka rent finansiellt kräver en överstatlig marknadsmekanism där man förslagsvis kan handla med koldioxidkrediter liknande kolkrediter som redan finns inom EU, USA och på en del andra platser. Det är dock ett bra sätt att få bort existerande koldioxid ur luften, till skillnad från de flesta andra tekniker som fokuserar på att reducera framtida koldioxidutsläpp, säger Christopher Engman.

Vad tycker du är viktigast att värdera i framtidens utveckling?

– Jag tycker det är mycket viktigt att utveckla bra hållbara lösningar. Jag tror det är svårt att ändra folks beteendemönster kring hur vi använder energi. Istället tycker jag vi ska lägga fokus på att med kommersiella krafter öka andelen grön energi och med hjälp av staten ha ett ännu högre tryck för incitament till förändring. Många tror att nästa generations kärnkraft kommer vara en del av framtidens energikällor. Under omställningen till förnyelsebar energi kan kärnkraften vara värd att behålla, men avveckla den ju lägre fram man kommer i omställningsprocessen till grönt. Jag anser dock att man inte ska pumpa pengar åt det hållet i form av nya kraftverk när man har andra gröna källor som alla är mycket lovande, avslutar Christopher Engman. 

Ämnen

Regioner


Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Presskontakt

Lise Toll

Presskontakt VD

Enabling a sustainable energy production

SENS är en företagsgrupp som utvecklar och designar helhetsloösningar för energiförsörjning såväl, lokalt, som regionalt. SENS lösningar kommer at vara en viktig del av ett framtida energiförsörjningssystem. Allt fler söker efter den lösningar som krävs för omställningen till klimatvänlig elproduktion. Men energisystem är ofta stora, komplexa och inte minst kapitaltunga, vilket gör att omställningsprocesserna tar lång tid. Ny teknik och nya lösningar blir därför ett allt viktigare inslag i förnyelsearbetet.

SENS Sustainable Energy Solutions AB
Cardellgatan 1
Stockholm
Sverige