Pressmeddelande -

SENS presenterar starkt patentskydd för sin värmepumpsteknik

I våras beslutade styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) att fokusera verksamheten på energilagring. Nu växlar företaget upp satsningen och kommersialiserar sina patent inom värmepumpsteknik vilket avser patent som primärt berör lagring och distribution av termisk energi och patent inom värmepumpsteknik.

I takt med att miljö-och hållbarhetstänket ökat i samhället har användningen av värmepumpar blivit allt vanligare. Med en värmepump kan man värma eller kyla med högre verkningsgrad, vilket gör att det går åt mindre el för samma effekt. Därmed sänks energianvändningen över lag, och klimatavtrycket minskar – speciellt om den använda elen kommer från förnybara källor. Den globala marknaden för värmepumpar förväntas växa med cirka åtta procent årligen under det kommande decenniet.[1]För att dra nytta av marknadsläget har SENS styrelse beslutat att kommersialisera sina patent inom området tillsammans med värmepumpstillverkare. Som ett led i detta kommer man nu att undersöka möjligheten till licensaffär eller försäljning av patenten i fråga.

Värmepumpsteknik för både kyla och värme
SENS patent inom värmepumpsteknik utvecklades initialt för länder med varmt klimat och hade bland annat till syfte att kyla inomhusluft. Tekniken kan dock användas för att generera både värme och kyla. Bolaget har länge arbetat med sin patenterade värmepumpsteknik och delar går att applicera i konventionella värmepumpar till fastigheter. Totalt omfattar SENS patentportfölj sju patentfamiljer med beviljade patent bland annat i Sverige och övriga Europa, USA, Kanada, Ryssland, Kina, Hongkong, Japan och Australien. Patenten är uppdelade i två kategorier: patent inom värmepumpsteknik och patent som primärt berör lagring och distribution av termisk energi. Johan Örtenblad, som är europeiskt patentombud på Noréns Patentbyrå AB och verksam inom detta område, understryker att patentskyddet för SENS är starkt.
– Sverige ligger i framkant vad gäller värmepumpsteknik globalt sett och SENS patenterade lösning är intressant på flera olika sätt. Dels är patenten granskade av flera patentverk runt om i världen, dels skyddar portföljen flera olika aspekter av tekniken. Detta gör att portföljen som helhet är robust, säger Johan Örtblad.

En ljus framtid för geovärme
En viktig del av SENS system utgörs av ett centraliserat energilager som är kopplat till ett distributionssystem och försörjer byggnader med antingen värme eller kyla. Lösningen leder till minskade energiförluster, bland annat eftersom man kan låta temperaturen i distributionskanalerna vara nära markens omgivningstemperatur. Energin i lagret nyttjas i kombination med värmepumpar för att fastigheten skall få rätt inomhusklimat. Systemet stödjer även uppvärmning av tappvarmvatten. SENS avser att behålla sitt lagrings- och kallanätpatent men vill inskärpa i marknaden och har som målsättning att fortsätta vara ett patententerat hightech-bolag. Framöver kommer de att fokusera verksamheten tydligare mot energilagring och ett steg i detta var förvärvet av Pumped Hydro Storage i våras.
– Vi ser att marknaden för geovärme utvecklas väl. För att nå full potential ser vi att timingen just nu är rätt för att kommersialisera patentportföljen ihop med en etablerad aktör, parallellt med att SENS genomgår en förvandling mot storskaliga energilagringsprojekt, säger Calle Wellenius, VD för SENS.

[1]https://www.reportlinker.com/p05968733/Heat-Pump-Market-Global-Outlook-and-Forecast.html?utm_source=GNW

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • energilagring
  • sustainable energy
  • energystorage
  • #energystorage #energilagring #pumpedhydro #pumpkraft

Regioner

  • Stockholm

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Kontakter

Lise Toll

Presskontakt VD

Relaterat innehåll