Gå direkt till innehåll
Kommentar till artikeln "Istappsdom har gjort Stockholm farligare"

Pressmeddelande -

Kommentar till artikeln "Istappsdom har gjort Stockholm farligare"

Artikeln handlar om att det numera är fastighetsägaren som måste bedöma risk och beställa skottning av taket. Men att problemet är att många fastighetsägare saknar kunskap om vad som utgör en fara på taket. Reportern har i artikeln intervjuat Mia Enayatollah, informations­direktör på Fastighetsägarna, som anser att eftersom det är plåtslagarna som är experterna, borde de också ta ansvaret. För att: ”Det krävs att du har god kunskap om väderlek och vad som händer på taket när det är väderomslag”.

Det råder ingen tvekan om att det är plåtslagarna som är experterna på detta område. Så långt håller jag med Mia Enayatollah. Däremot delar jag inte hennes uppfattning om att det också är plåtslagarna som borde ha ansvar när snö eller is, som inte kan upptäckas från gatan, faller ner från taken. Det skulle nämligen vara ett helt omöjligt uppdrag som snarare skulle göra situationen ännu värre, med tanke på det akuta läge som uppstår när snön faller och att alla fastigheter ska skottas samtidigt.

Jag kan bara tala för våra egna medlemsföretag, men alla plåtslagare och snöskottare som jobbar med att ta ner snö och is från tak tar i dag ett mycket stort samhällsansvar och borde kallas för hjältar. Företagen kan ta på sig att inspektera fastigheterna från gata och gård, men att gå upp på varje tak och titta finns det helt enkelt inte tid till. När snön väl kommer så ska ju alla ha hjälp samtidigt och då räcker inte snöskottarna till.

Vi skulle i och för sig inte ha något emot att göra en ännu större samhällstjänst, men plåtsla­garyrket är ett bristyrke och vår kompetens, erfarenhet och kunnighet måste även användas på annat håll – även när det är vinter.

Arbetet med att ta bort snö och is från ett tak sker dessutom nästan alltid under tidsbrist, eftersom läget ofta är akut. Men tyvärr kan ett sådant uppdrag ändå bli kraftigt försenat eller till och med avbrutet eftersom respekten för avspärrningar är extremt dålig. Det handlar till exempel om att gångtrafikanter ofta struntar fullständigt i de avspärrningar som ett takskottar­team måste sätta upp på trottoaren och gatan under ett tak som ska skottas. Det finns gång­trafikanter som tar sig förbi såväl varningsskyltar som den person som är posterad på gatan för att varna allmänheten, eftersom de helt enkelt inte inser att de då passerar med fara för sitt eget liv. 


Ett annat problem är att det också finns oansvariga bilägare som inte accepterar avspärr­ningar utan lyfter bort varningsband och skyltar för att på så sätt kunna parkera sin bil inom avspärrat område. Ett sådant agerande är mycket ansvarslöst och inte minst en samhälls­fara. Tyvärr är det svårt för ett företag som arbetar med takskottning att få hjälp med det här. Bland annat för att polisen varken kan eller får göra någonting eftersom en avspärrning av den här typen, enligt polisen, inte är regelrätt inom lagens mening.

Det kan resultera i att inga istappar tas ner och inget tak blir skottat, vilket i sin tur gör att ris­ken för snöras och att någon får en istapp i huvudet blir överhängande. Personligen blir jag ledsen, men framförallt arg när sådant här händer. Jag känner frustration över att våra med­lemsföretag motarbetas när de egentligen borde hyllas som hjältar och få all den hjälp och förståelse de behöver. Här behövs inte minst en regelskärpning från myndighetshåll. Ge snö­skottaren den auktoritet han behöver genom att göra snöskottning från tak till ett nödbered­skapsarbete!

Plåtslageriernas Riksförbund arbetar dessutom ständigt med att hitta lösningar som ska kunna förbättra arbetssituationen för takskottare.

Thomas Dahlberg
VD Entreprenörföretagen / Plåtslageriernas Riksförbund

Mer information:  
Thomas Dahlberg, VD, 08-762 75 98, 070-962 75 98, thomas.dahlberg@entreprenorforetagen.se   

Artiklar i DN: 
Istappsdom har gjort Stockholm farligare
http://www.dn.se/sthlm/istappsdom-har-gjort-stockholm-farligare

Därför tar ingen ansvar för istapparna
http://www.dn.se/sthlm/darfor-tar-ingen-ansvar-for-istapparna

Säker snöskottning:
http://www.entreprenorforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=608

Pressrum (med bilder)
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/entreprenoerfoeretagen

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Entreprenörföretagen är servicebolaget som idag samlar 1.300 svenska företag i fyra
branschföreningar; Byggnadsplåt, Ventilation, Stål & Lättbyggnad och Mekanik.
Entreprenörföretagen är en gemensam satsning från Plåtslageriernas Riksförbund, PLR,
och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR.

Presskontakt

Tomas Skagerlind

Tomas Skagerlind

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation, press och PR 08-762 75 92

Relaterat material