Gå direkt till innehåll
Tänk på att alltid anlita licenserade takskottare

Pressmeddelande -

Tänk på att alltid anlita licenserade takskottare

Licensieringssystemet Skotta säkert startades av Plåt & Ventföretagen, i samarbete med flera av landets försäkringsbolag, för sju år sedan. Syftet med satsningen var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert lanserades uppstod det skador på fastigheter, egendom och personer i samband med takskottning för miljontals kronor varje år. Satsningen har gett goda resultat då många av landets försäkringsbolag har rapporterat att skadorna har minskat de senaste vintrarna. 

– Skotta säkert har gett ett mycket positivt resultat och såvitt vi kan bedöma har skadorna minskat påtagligt. Licensieringssystemet har också tagits mycket väl emot i alla led. Allt ifrån beställare till entreprenörer och utbildare är positiva, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

– Entreprenören bör vara licensierad enligt Skotta säkert då har de kunskap om säkerhetsarbetet vid takskottning och hur de ska arbeta för att undvika skador på person och egendom. Vi rekommenderar alla fastighetsägare att välja företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen, då det är en garanti för att företagen är seriösa och betalar skäliga löner, fortsätter Johan Lindström.

Nytt för i år är att utbildningen genomförs digitalt via webben. Webbutbildningen består av en kurs och ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat på provet blir kursdeltagaren licensierad takskottare. Tidigare var en medarbetare på företagen tvungen att utbilda sig till handledare för att i sin tur kunna utbilda sina kollegor till takskottare, men detta gäller alltså inte längre.

– Genom att digitalisera utbildningen blir det en enklare och mer tidseffektiv process för företagen och de behöver dessutom inte utbilda handledare. Dessutom är det ett mer miljövänligt förfarande att genomföra utbildningen digitalt, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Ett annat viktigt skäl till att anlita licensierade takskottare är att de flesta försäkringsbolag ställer krav på att takskottarna ska vara licensierade för att försäkringen för fastigheten ska gälla.

Mer information finns på www.skottasakert.se och på www.pvforetagen.se.

Kontaktuppgifter:
Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen, 08-762 75 90.
Tomas Skagerlind, kommunikationschef på Plåt & Ventföretagen, 08-762 75 92.

Ämnen

Kategorier


Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation.

Presskontakt

Tomas Skagerlind

Tomas Skagerlind

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation, press och PR 08-762 75 92

Om Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation. Våra medlemsföretag bygger Sverige!

Plåt & Ventföretagen
Box 372
101 27 Stockholm
Sverige