Nyhet -

Nöjda kunder hos Pysslingen

Pysslingen har deltagit i en omfattande mätning av hur nöjda föräldrar och elever är med sin förskola respektive skola. Jag gläds över de fina siffrorna, säger Eva Husbom, vice VD.

– Det känns mycket bra att konstatera att föräldrarna kan rekommendera ”sin” förskola/skola, att barnen lär sig att fungera i grupp och att man är nöjd med utvecklingssamtalen. Det finns en känsla av trygghet på våra enheter, våra medarbetare bryr sig om barnen och eleverna och är goda förebilder. Att eleverna tycker sig behandlas väl av sina kamrater, tycker det är roligt att gå till skolan och upplever att skolan lyckas utmana dem i sitt lärande känns också väldigt bra. Detta är värden som sätter betyg på den kultur vi vill ska råda på alla våra enheter i Pysslingen. Samtidigt ger undersökningen en bra bild över de områden vi ska utveckla vidare. Bland annat kommer vi att satsa ytterligare på de individuella utvecklingsplanerna samt kommunikationen med föräldrar om elevernas lärande. Att driva en förskola eller en skola innebär ett ständigt utvecklingsarbete, vilket är både spännande och inspirerande, säger Eva Husbom.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • förskola
  • pysslingen
  • skolor

Regioner

  • Stockholm