Nyhet -

Anmäl din enhet till extern Qualisgranskning hösten 2019

Att bli granskad

Arbetet med Qualis är en kontinuerlig process där ni använder Qualis verktyg som stöd för att förbättra kvaliteten i er verksamhet. För att få en bedömning av verksamhetens kvalitet bör ni genomgå en extern granskning vart tredje år.

När det är dags för granskning delger ni granskarna det arbete ni har gjort. Granskarnas uppgift är att i förväg ta del av ert underlag och att komplettera det via observationer och intervjuer under platsbesöket. Det som granskarna ser, upplever och tar del av under besöket används för att verifiera den kvalitet ni själva har uppgett.

Verksamheten blir granskad utifrån Qualis kvalitetsområden och blir placerad på steg 1-7 inom respektive kvalitetsområde. Granskningen resulterar i en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram. Dessa blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. För att bli certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem behöver ni nå en viss poäng och befinna er på lägst steg 3 av 7 i Qualistrappan inom samtliga kvalitetsområden.

Mer information om granskningsprocessen hittar ni på Qualis Medlemssidor i dokumentet "Översikt extern Qualisgranskning" under rubriken "Dokument och mallar".

Vill ni anmäla er enhet för extern granskning under höstterminen 2019 är ni välkomna att fylla i formuläret i länken nedan. Sista dag för anmälan är den 1 april.

Har du funderingar kring externa Qualisgranskningar är du välkommen att kontakta Emelie Vennberg på emelie.vennberg@q-steps.se eller 08-410 928 43.

Anmälningslänk till skola och förskola

Anmälningslänk till fritidsgård och kulturskola

Lycka till!

Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Presskontakt

Susanne Levén

Presskontakt VD 08-41092845