Gå direkt till innehåll
Ständig evolution genom organisatorisk revolution
Ständig evolution genom organisatorisk revolution

Pressmeddelande -

En självorganiserande värderingsdriven organisation utan VD eller chefer

Qamcom har tagit det sista steget mot en helt platt organisationsstruktur genom att plocka bort den sista hierarkiska positionen i bolaget, det vill säga VD:n. Ledarskapet är istället utspritt i organisationen vilket ger medarbetarna möjlighet att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Organisationsfilosofin, som bygger på ständig evolution möjliggör ett mer kreativt, agilt och anpassningsbart sätt att möta kundernas behov.

Strukturen bygger på att nyttja hela den mänskliga kapaciteten som varje individ besitter i bolagets utveckling. Istället för hierarkiska befattningar och traditionella chefer arbetar man med decentraliserade roller och tydliga ansvarsområden. Detta ger en organisk och dynamisk utveckling baserad på öppenhet och lyhördhet gentemot omvärlden.

”Vi har arbetat med den här organisationsstrukturen i mer än fem år. Nu har vi nått fram till ett läge där det inte längre kändes nödvändigt att ha kvar en formell VD i bolaget” säger Johan Lassing, en av grundarna till Qamcom och Qamcom Group.

För tidigare VD:n som fortfarande är aktiv i bolaget innebär avlägsnandet av titeln minimal förändring i vardagen. I praktiken är detta bara ett förtydligande av den struktur Qamcom har arbetat med under längre tid. Det rollbaserade upplägget säkerställer att beslut alltid kan fattas av rätt personer, vid rätt tid, baserat på rätt underlag – något som både är effektivt och effektfullt.

”Vi är ledande inom teknologi och forskning. Organisationsstrukturen är helt naturlig för oss då den följer vårt sätt att arbeta och den kontext vi befinner oss i. Genom konstant evolution och anpassning till förändring på alla plan, kan vi fortsätta vara relevanta och i framkant för våra kunder, medarbetare och andra intressenter.” avslutar Johan Lassing. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Qamcom är ett ledande specialistbolag bestående av handplockade experter inom teknologi. Fokus är på AI, radarsystem, autonoma system, industriell IoT och trådlösa system. Genom att tro på självständighet och solidaritet för att få exceptionella och passionerade människor att växa, utmanar och utvecklar Qamcom ständigt sättet att tänka. Läs mer på qamcom.se 

Kontakt:

Johan Lassing
Qamcom Group AB
Phone: +46 (0) 31 721 1730 

Kontakter

Christopher Ahlström

Christopher Ahlström

Presskontakt Brand and Marketing +46708-457121
Ann Louise Johansson

Ann Louise Johansson

Presskontakt Qamcom Research and Technology Stockholm +46702260774

Vi omvandlar teknologi till värde genom att göra det ingen annan har gjort

Qamcom är ett ledande specialistbolag inom forskning och teknologi med fokus på system, hårdvara och mjukvara inom bland annat Avancerad signalbehandling, AI, Trådlösa kommunikationssystem, industriell IoT och System Safety. Här finns ca. 200 handplockade experter vars fokus enkelt uttryckt är att omvandla teknologi till värde för samhälle, människa och industri. Läs mer på qamcom.com

Qamcom
Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Sweden