Gå direkt till innehåll
Ständig evolution genom organisatorisk revolution
Ständig evolution genom organisatorisk revolution

Pressmeddelande -

En självorganiserande värderingsdriven organisation utan VD eller chefer

Qamcom har tagit det sista steget mot en helt platt organisationsstruktur genom att plocka bort den sista hierarkiska positionen i bolaget, det vill säga VD:n. Ledarskapet är istället utspritt i organisationen vilket ger medarbetarna möjlighet att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Organisationsfilosofin, som bygger på ständig evolution möjliggör ett mer kreativt, agilt och anpassningsbart sätt att möta kundernas behov.

Strukturen bygger på att nyttja hela den mänskliga kapaciteten som varje individ besitter i bolagets utveckling. Istället för hierarkiska befattningar och traditionella chefer arbetar man med decentraliserade roller och tydliga ansvarsområden. Detta ger en organisk och dynamisk utveckling baserad på öppenhet och lyhördhet gentemot omvärlden.

”Vi har arbetat med den här organisationsstrukturen i mer än fem år. Nu har vi nått fram till ett läge där det inte längre kändes nödvändigt att ha kvar en formell VD i bolaget” säger Johan Lassing, en av grundarna till Qamcom och Qamcom Group.

För tidigare VD:n som fortfarande är aktiv i bolaget innebär avlägsnandet av titeln minimal förändring i vardagen. I praktiken är detta bara ett förtydligande av den struktur Qamcom har arbetat med under längre tid. Det rollbaserade upplägget säkerställer att beslut alltid kan fattas av rätt personer, vid rätt tid, baserat på rätt underlag – något som både är effektivt och effektfullt.

”Vi är ledande inom teknologi och forskning. Organisationsstrukturen är helt naturlig för oss då den följer vårt sätt att arbeta och den kontext vi befinner oss i. Genom konstant evolution och anpassning till förändring på alla plan, kan vi fortsätta vara relevanta och i framkant för våra kunder, medarbetare och andra intressenter.” avslutar Johan Lassing. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Qamcom är ett ledande specialistbolag bestående av handplockade experter inom teknologi. Fokus är på AI, radarsystem, autonoma system, industriell IoT och trådlösa system. Genom att tro på självständighet och solidaritet för att få exceptionella och passionerade människor att växa, utmanar och utvecklar Qamcom ständigt sättet att tänka. Läs mer på qamcom.se 

Kontakt:

Johan Lassing
Qamcom Group AB
Phone: +46 (0) 31 721 1730 

Presskontakt

Christopher Ahlström

Christopher Ahlström

Presskontakt Brand and Marketing +46708-457121
Ann Louise Johansson

Ann Louise Johansson

Presskontakt Qamcom Research and Technology Stockholm +46702260774

Relaterat material

Vi utvecklar radarsystem, mikrovågslänkar och kontrollsystem för fordon

Qamcom Research & Technology är ett specialist- och produktbolag med fokus på signalbehandling, radarteknologi, trådlös kommunikation (Wi-Fi, Bluetooth, LTE etc.) och funktionssäkerhet (processuppbyggnad, utvärderingar och tekniska lösningar). Företaget består av 125 specialister varav 40 har en forskarbakgrund. Förutom kommersiella projekt deltar vi även i ett flertal forskningsprojekt inom trådlös kommunikation, antennteknologi samt funktionssäkerhet. Vi verkar både som specialister hos våra kunder, och som Tier 1 leverantör med produktansvar samt support- och garantiåtagande.

Qamcom Research & Technology AB
Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg