Nyhet -

Omöjliga resultat möjliga när alla involveras

- Företag måste våga sätta riktigt tuffa och mätbara mål, genomföra en förändringsprocess för hela organisationen och involvera precis alla, inte minst mellancheferna som utgör länken mellan ledning och verksamheten, säger Mathias Bönnemark, VD på managementkonsultbolaget Qeep Sverige AB.

Hjälpt många förbättra resultatet markant

Qeep har hjälpt många kunder till dramatiska resultatförbättringar. Konsulterna jobbar med kundens verksamhet på alla plan, från ledning ned till enskilda medarbetare, både centralt och långt ut i organisationen. Steg för steg tar man tag i allt som kan stå i vägen för ett förbättrat resultat.

- Många företag köper en metod som Lean och hoppas metoden ska göra underverk. Men först måste man fråga sig varför man köper en metod. Vad är målet? Det viktiga är inte begreppsapparaten man använder, utan resultatet och hur det uppnås. Det räcker inte med kunskap om "vad" och "hur", utan krävs framförallt en vilja att verkligen agera och vara beredd att ändra sitt beteende, understryker Mathias Bönnemark.

Tuffa mål, involvera alla och jobba rätt

- Vi utmanar kundens befintliga mål, metoder och arbetssätt. I processen skapas en gemensam målbild och mål som är så utmanande tuffa att det kräver förändrade beteenden och arbetssätt. Det handlar dock inte om att jobba mer, utan om att ta eget ansvar och jobba rätt. Var och en måste våga fråga sig själv vad han eller hon kan göra annorlunda, mer eller mindre av eller inte alls, säger Mathias Bönnemark.

I företag finns kultur och struktur. Strukturen kan ändras av styrelsen med ett pennstreck. Kulturen är däremot något som alla i företaget är del av och som förändras långsammare, men där förändring också ger tydlig och beständig effekt. Qeep har varit med om många exempel på hur en ändrad företagskultur har lett till att "omöjliga" resultatmål kunnat uppnås. Mycket handlar om att företaget ger varje individ möjlighet att ta ansvar och aktivt bidra med synpunkter, idéer och erfarenheter.

Central roll för mellanchefer

Man får inte glömma mellanchefernas viktiga roll. De intar en nyckelroll i alla förändringsprocesser, men många jobbar under sin förmåga på grund av hinder i sina företag. Det handlar ofta om att de inte involveras tillräckligt. Hur värvar och motiverar man mellanchefer att genomföra förändringar om de inte har hela bilden klar för sig? Målbilden måste vara klar och mellanchefer få all den coachning samt alla tips och råd de kan behöva, avslutar Mathias Bönnemark.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • mätbara mål
 • förändringsprocess
 • organisation
 • mellanchefer
 • ledning
 • verksamhet
 • mathias bönnemark
 • managementkonsultbolag
 • qeep

Regioner

 • Malmö

Kontakter

Ebba Åsly Fåhraeus

Presskontakt Chief Communication Officer and Business Development Director +46 73 4000 433