Pressmeddelande -

Qmatic upphör helt med att sälja kölappar innehållande bisfenol

Kemikalieinspektionen lade tidigare i år ett förslag till regeringen på ett nationellt förbud mot bisfenol A i termopapper som används i bland annat kvitton och biljetter. Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag och en del i arbetet för en giftfri vardag. Qmatic, världens ledande leverantör av kösystem går nu före och upphör från och med den 1 december med all försäljning av kölappar innehållande bisfenol i de nordiska dotterbolagen.

– Vi vill avlägsna osäkerheter kring frågan om eventuella hälsorisker förknippade med kölappar som innehåller bisfenol, säger Sven-Olof Husmark, Nordenchef. Som en certifierad leverantör av kundflödessystem har vi mycket höga kvalitetskrav på vår produktion, våra leveranser och långsiktiga support. Vi sträcker oss längre än vad myndigheternas regler kräver, så att våra kunder och de som använder våra system i butiker, på banker, etc. ska känna sig helt trygga med våra produkter, avslutar Sven-Olof.

Läs mer om Qmatic på:  www.qmatic.com/se

För ytterligare information:

Sven-Olof Husmark, VD Q-Matic Sverige AB, 031-756 4628, sven-olof.husmark@qmatic.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • q-matic
  • qmatic
  • bps
  • bpa
  • bisfenol
  • kölappar
  • kösystem

Qmatic har skapat Customer Flow Management (CFM) och är världens största företag inom effektivisering av kundflöden. Qmatics lösningar; kösystem, digital signage, mobilappar, kundräknare finns i mer än 122 länder inom bank, offentlig sektor, sjukvård och detaljhandel. De senaste åren har koncernen haft en stark tillväxt och omsätter idag cirka 540 MSEK. Varje år passerar två miljarder människor, motsvarande nästan en fjärdedel av jordens befolkning, genom ett Qmatic-system.