Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Slangar har olika diffusionstäthet men för att veta hur tätt ett system är måste du mäta på systemnivå, inte komponentnivå

QTF introducerar Diffusionstäthetskontroll på systemnivå

QTF Sweden AB tar fram Diffusionstäthetskontroll på systemnivå för att motverka missvisande värden från DIN- och VDI-normer. För att få ett användbart värde på syreinträngning och diffusion i värme-/kyl- och ÅV-system i fastigheter måste mätningen ske på systemnivå, inte på komponentnivå. Det behövs en ny relevant mätmetod för diffusionstäthetskontroll av syre på systemnivå i svenska energisystem.

Sociala medier

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige