Gå direkt till innehåll
Föreskriv kvalitet på systemvätska till nya system och besikta befintliga!
Föreskriv kvalitet på systemvätska till nya system och besikta befintliga!

Blogginlägg -

Kan vi inte vara lite schysta mot fastighetsägarna nu? Det är ju trots allt de som betalar. 🤗

Det är egentligen bara två saker vi begär, att VVS-konsulter ska föreskriva kvaliteten på systemvätska vid nyproduktion/ROT och att systemvätskan i befintliga system mäts på bl.a. syreinnehåll. Det är väl inte för mycket begärt?

Mät syrenivån i systemvätskan

Om fastighetsägare visste vad gaser (syre, kväve m.fl.) ställer till med i deras värme-/kylsystem så skulle de nog begära in mätresultat i morgon. Systemvätskan i de flesta värmesystem i fastigheter innehåller mellan 2–4 mg syre per liter*, men det har de som betalar energinotan och reparationskostnader ingen aning om. De känner inte heller till att vätskan ska ha < 0,5 mg syre per liter vätska för att vara energieffektiv och stoppa korrosion. Varför? … det kan man undra. Svaret är att det inte har varit standard i vvs-branschen/byggbranschen att mäta syrehalt i systemvätska. Många har inte vetat om att det går, en del har tyckt att det är jobbigt och en del har ingen aning om att det finns gaser i slutna värmesystem som ställer till vanliga problem som; funktionsstörningar, havererade pumpar, läckage m.m.

Första steget är att mäta systemvätskan, så att man vet vilka gasnivåer där är. Andra steget är att åtgärda förhöjda syrenivåer med avgasning och rening. Tredje steget är att mäta igen, så att man vet när syrenivån är acceptabel. Ett fjärde steg vi brukar rekommendera är att låta en professionell injusterare se över injusteringen och eventuellt göra en ny. När systemvätskan är kompakt, ren och näst intill gasfri kan energioptimerad injustering göras, vilket kan ge ännu mer besparing och komfort.

Svensk Byggtjänst

I AMA VVS & Kyla 19 (en del av byggbranschens bibel för att föreskriva bygghandlingar och ställa krav på förfaranden och komponenter) har tagits fram nya koder (YJG.5 m.fl.) för att underlätta att för konsulter och beställare att föreskriva krav och begära in dokumentation. Där finns ännu inga specificerade krav på nivåer, utan det kan bli definierat tidigast i nästa uppdatering (AMA VVS & Kyla 22). Nivån som QTF rekommenderar, är < 0,5 mg syre per liter systemvätska (vatten). Det ger en energieffektiv systemvätska och stoppar korrosion.

Föreskrivningshjälp med AMA-koder finns på qtf.se

* Vi har gjort mer än 12 000 besiktningar och mätningar av värme- och kylsystem i fastigheter i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se, Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat material