Gå direkt till innehåll
När golvvärmen kommer tillbaka blir tofflorna överflödiga
När golvvärmen kommer tillbaka blir tofflorna överflödiga

Pressmeddelande -

Avgasning och rening ger bättre värme hos Brf Slipen

Bostadsrättsföreningen Slipen i Kalmar har under några år upplevt höga energikostnader.

– Vårt årsgenomsnitt på 135–141 kWh/m2 är väl högt för att vara relativt nyproducerade hus, enligt dagens byggnorm ska det uppgå till max 80 kWh/m2, säger Björn Paulsson, Brf Slipen. QTF genomförde en besiktning enligt QTF-metoden och kunde konstatera förhöjda gasvärden och magnetit i golvvärmesystemet. Efter avgasning och rening upplevde föreningen jämnare och starkare värme, trots att börvärdet ställts ner med 5 %.

Efter besiktningen som visade förhöjda gashalter och att systemet innehöll magnetit (från korrosion i systemet) så installerades en underhållsavgasare med extra effektlåda och extra magnetit- och partikelfilter. Det är lite som en mindre version av de stora snabbavgasarna som används i stora industriella system. Den lilla maskinen är tillräcklig för så små system som en bostadsrättsförening med 16 lägenheter, speciellt när man inte har bråttom. Efter ca 2 veckor kontrollerades nivåerna igen och det konstaterades att syret var nere på 0,43 mg/l. Målnivån är 0,5 mg/l. Övriga gaser, kväve och kolsyra m.fl. är då också borta.

En hel del magnetit hade filtrerats bort i partikelfiltret och magnetitfiltret. 

Påverkat värmen?

– Hos oss har värmen blivit jämnare i golven och vi har rumstermostaterna lite lägre ställda än tidigare, men har ändå 21-22 grader inomhustemperatur, säger Marianne Widell, boende i Brf Slipen. 
– Vi hade stora golvytor som aldrig blev varma, nu är det varmt överallt, säger Elena Bäcklund också boende i Brf Slipen.

Det är logiskt eftersom lösta gaser i systemvätskan har minskat markant. Det gör även att fria luftbubblor som kan ha stått i golvslingor och gjort att vissa ytor varit kallare, nu är borta. Skulle det fortfarande finnas kalla ytor är de nog igentäppta av magnetit. Det går i så fall att backspola delar av systemet för att lossa ev. igensättningar och filtrera bort resterna. Även värmeväxlingen i växlarna blir effektivare när vätskan är gasfri, mer kompakt och utan "bubbelpäls" på ytorna i växlaren.

Paulsson har kunnat sänka börvärdet (temperaturinställningen på vattnet i systemet), vilket gör att föreningens energikostnader kommer att minska på sikt. Eventuellt kan börvärdet sänkas ytterligare någon grad om de boende fortsätter att uppleva att det är varmare än tidigare. Korrosionen i systemet är nu stoppad men gammal magnetit filtreras fortfarande bort i magnetitfiltret på underhållsavgasaren som fortsatt håller nere gasnivåerna och syret under 0,5 mg/l.

Se även filmerna som beskriver besiktningen respektive avgasningen och reningen.

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige