Gå direkt till innehåll
Björn Carlsson, teknisk chef och grundare av QTF Sweden AB
Björn Carlsson, teknisk chef och grundare av QTF Sweden AB

Pressmeddelande -

Ny AMA-kod underlättar för VVS-konsulter att ställa krav på systemvätska

I AMA VVS & Kyla 19 (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som nyligen släpptes av Svensk Byggtjänst finns den nya koden YJG.5 som underlättar för konsulter och beställare att ställa krav på leverantörer vid tekniska beskrivningen och föreskrifter till bygg- och anläggningsprojekt.

Den nya koden som berör dokumentation av systemvätska är:

YJG.5 Kontrolldokument, intyg o dyl. för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Koden används för att begära in dokumentation om resultat av kontrollmätning av vätskan vid idrifttagningen, syrgasnivåer, pH, konduktivitet, försmutsning etc. Det kommer att innebära bättre möjligheter att ställa krav på mätning och snabbavgasning för att uppnå önskade värden på systemvätskan och därmed energieffektivare och korrosionsfria system.

QTF har länge förespråkat att även systemvätska ska behandlas som en systemkomponent, med krav och dokumentation som övriga komponenter i tekniska beskrivningen till byggprojekt.

"Nu har vi kommit en bra bit på väg mot energieffektivare vätskor som står emot korrosion. När VVS-konsulter och beställare lättare kan definiera och kräva in dokumentation på systemvätska kommer avgasning och rening att föreskrivas redan från början i nya system. Vanligt kranvatten är den bästa energibäraren, förutsatt att det är avgasat. Utan syre uppstår ingen korrosion i systemen och där finns inga gaser som förhindrar effektiv energiöverföring från värmekällan eller i kylsystem", säger Björn Carlsson, teknisk chef och grundare av QTF Sweden AB.

Arbete pågår inom QTF att ta fram förslag till beskrivningstexter under de nya rubrikerna som, precis som för de tidigare koderna om värmebärare, fritt ska kunna laddas ned från hemsidan qtf.se. Rekommenderade krav gäller framförallt syrgasnivåer men även koldioxidnivåer, pH, konduktivitet, försmutsning och att sluta med kemikalier i systemen. Framförallt cancerframkallande syreätare som Hydrazin och liknande. QTF föreskriver avgasning med QTF-metoden för att nå rekommenderade nivåer på < 0,5 mg/l syre i vatten respektive < 0,8 mg/l syre i glykollösningar.

Sedan tidigare har funnits kod PXC.1 Värmebärare som bl.a. har använts för att definiera systemvätskans kvalitet och föreskriva om snabbavgasning, men med de nya koderna för krav på dokumentation ökar möjligheterna för VVS-konsulter och beställare att säkerställa att vätskan mäts och åtgärdas så att definierade värden möts.

AMA-koder är ett känt begrepp inom bygg- och VVS-branscherna. De används för att upprätta beskrivningar och allmänna föreskrifter till bygg- och anläggningsprojekt. AMA är ett referensverk som används i byggsverige. I byggsektorn är det väldigt många aktörer inblandade i kedjan från idé till färdigt projekt. Information ska överföras mellan alla dessa aktörer, som dessutom verkar i olika faser av projektet, och mellan olika datorsystem. Samtidigt ska utförande och kvalitet styras. Syftet med att AMA innehåller formulerade krav på byggnader, anläggningar och dess delar är att förenkla beskrivningsarbetet. AMA är med andra ord ett referensdokument som används av projektörer för att upprätta administrativa och tekniska beskrivningar och av entreprenörer när de ska utföra byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten efter dessa beskrivningar. 

Källa Svensk Byggtjänst (https://byggtjanst.se).

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige