Gå direkt till innehåll
Utbildningarna ges digitalt över Teams och delar av dem läggs sedan upp i Youtubekanalen QTF
Utbildningarna ges digitalt över Teams och delar av dem läggs sedan upp i Youtubekanalen QTF

Pressmeddelande -

QTF Akademien – ett nytt digitalt utbildningsformat från QTF

QTF Akademien är konceptet som paketerar olika digitala utbildningar inom gaser i systemvätska. Generella eller anpassade, korta eller långa. Över Teams körs webbinarier, riktade till speciellt inbjudna grupper eller öppna inbjudningar. Utbildningarna är gratis men du behöver anmäla dig för att kunna få en länk som ger tillgänglighet.

"Vi har märkt att kunskapen om gaser i vätska och hur de påverkar energieffektiviteten och korrosionen i värme- och kylsystem fortfarande är mycket eftersatt inom bygg-, fastighets- och till och med vvs-branschen. Vi ser också att många som arbetar med energibesparing, miljö, hållbarhet och klimatfrågor saknar kunskap om systemvätska och gaser. Många pratar om energideklarationer och energieffektivisering av fastigheter, stora anläggningar och offentliga byggnader som skolor och sjukhus, men har stora kunskapsluckor om hur energin (kyla eller värme) transporteras med systemvätska från energikällan till radiatorer, kylanläggningar m.m.", säger Elving Isaksson, QTF.


"QTF har länge haft samarbeten med universitet, högskolor och även gymnasieskolor. För några år sedan hade vi föreläsningar och praktik med vvs-utbildningen på Lars Kaggskolan i Kalmar. Syftet var att hjälpa till att höja kunskapsnivån hos de ungdomar som kom ut i vvs-branschen. Vattenkemi och vätskebehandling sågs som spetskompetens och berördes egentligen inte tidigare i utbildningen. VVS-branschen behöver höja kompetensen, både på nya och gamla medarbetare", säger Björn Carlsson, teknisk chef och grundare av QTF.

Något gott som den här pandemin har fört med sig är att företag och olika grupperingar har blivit duktigare på att både delta i och erbjuda/producera seminarier digitalt. Fler och fler upptäcker hur enkelt det är att skaffa sig ny information. Utbudet har blivit större och många har vant sig att skaffa kunskap genom att gå på webbinarium som är relevanta för deras yrkesroll. QTF har haft ett antal uppskattade seminarier till energikonsulter, fastighetsägare och vvs-konsulter – innan pandemin som fysiska träffar och efter som Teamsmöten. Nu paketeras de i QTF Akademien för att få en tydligare roll som kunskapshöjande inom branschen. 

En del av seminarierna läggs upp i efterhand i spellistor i QTF:s Youtubekanal och de versionerna är då förstås tillgängliga för alla. I Youtubekanalen finns även "QTF Tech Talk" och "Samtal med QTF ..." som paketerade koncept för att sprida information om problem och lösningar inom vvs-branschen.

Webbinarierna är främst riktade till VVS-konsulter, Installatörer, VVS-entreprenörer, driftspersonal och fastighetsägare. Även energikonsulter och energistrateger och inköpare inom privat eller offentlig sektor har nytta av stora delar av utbildningarna.

Vill du ha en utbildning till din grupp? Hör av dig till richard.bremer@qtf.se, så syr han ihop något lämpligt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige