Gå direkt till innehåll
I QTF Tech Talk Nr 3 visar Björn hur magnetit påverkar pumpars rotorer
I QTF Tech Talk Nr 3 visar Björn hur magnetit påverkar pumpars rotorer

Pressmeddelande -

QTF TECH TALK Nr 3; syre – korrosion – magnetit

Syret i systemvätska skapar korrosion och leder till magnetit som förstör systemen. Magnetiten sätter sig på rörväggar och försämrar flödet, leder till "pitting"-korrosion som ger genomrostning och läckage. Den fastnar i pumprotorer, slipar sönder tätningar och leder till pumphaverier. Vi har sett svårt sönderrostade system där vi har filtrerat ut mer än 100 kg magnetit. Fyra stycken tjugotumsfilter filtrerade bort magnetiten som tömdes 1 ggr per vecka i flera månader innan systemet var fritt från magnetit. Flera läckande kylbatterier fick bytas medan några kunde renas med backspolning. Samtidigt avgasades vätskan från syre så att inte ny korrosion uppstod. Effektiv och korrosionsfri systemvätska ska innehålla < 0,5 mg syre per liter systemvätska. Kolla videon nedan!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kontakter

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige