Pressmeddelande -

Årssummering: Stark tillväxt för digital arbetsmiljö och säkerhet.

Under 2019 ökade Quentic sina intäkter med 50% och utvidgade sin kundbas till att omfatta över 700 företag i hela Europa. Programvaran som finns tillgänglig på såväl plattform som i mobilapp underlättar företags arbete med arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Med totalt sex nya kontor i fem olika Europeiska länder har företaget utökat sin närvaro på den Europeiska marknaden det senaste året. En investering i bolaget på cirka 15 miljoner euro spelade en viktig roll i företagets tillväxt under 2019.

Quentic tittar tillbaka på ett framgångsrikt 2019. Den Berlinbaserade programvaruleverantören erbjuder en integrerad lösning för att effektivisera arbetet med arbetsmiljö- och säkerhet och var vid årets slut stolta över att ha arbetat med över 700 kunder. Företag baserade i över 70 olika länder runt om i världen har valt att arbeta med Quentic för att optimera deras arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetsarbete (EHS) såväl som företagets sociala ansvar (CSR).

Två nya kunder varje vecka

100 nya kunder från flertalet olika industrier valde att börja använda Quentics programvara under 2019. Programvaran tilltalar kunder med specifika behov då de kan välja mellan ett flertal olika moduler för att få ett anpassat system som uppfyller deras exakta behov.

Med Quentics app utökas rapporteringskanalerna. ”Många kunder uppskattar flexibiliteten. Oavsett om de behöver en specifik lösning för arbetsmiljö- och säkerhet eller om de vill använda våra produkter för att effektivisera hela EHS-processen, så kan de välja själva,” konstaterar Markus Becker, CEO Quentic.

”Vi är glada över att välkomna nya kunder i hela Europa, inklusive ett internationellt läkemedelsföretag baserat i Danmark, Teknos Group Oy eller ett antal energileverantörer och verktygsföretag som Lahti Energia i Finland”.

Quentic växer i Europa

Just nu är Quentic särskilt fokuserat på att driva tillväxt i Europa. Investeringen på 15 miljoner euro som mottogs i maj 2019 från One Peak Partners och Morgan Stanley Expansion Capital, som båda stöttat Quentics utveckling sedan 2017, har gjort det möjligt för företaget att starkt utöka sin marknadsposition. Nya filialkontor öppnades i Schweiz, Belgien, Frankrike, Spanien och Sverige under 2019, med ytterligare kontorsöppning i Italien i början av 2020. Sammantaget representeras Quentic från 16 kontor i 11 europeiska länder.

”Vårt mål är att bli marknadsledande inom EHS och CSR i Europa i år. Därför planerar vi också att öppna ytterligare kontor under 2020. I samband med detta är vi glada över att ha fått många nya engagerade medarbetare. Quentic hade över 200 anställda vid slutet av 2019 och vi strävar att addera ytterligare 100 kollegor till vårt team under 2020,” säger Markus Becker, CEO Quentic, när han frågades om företagets tillväxtplan.

Bolagets tillväxt och antalet nya medarbetare har lett till en expansion av ledningsgruppen. År 2019 anslöt sig Dr. Björn Schmidt och Dr. Mario Lenz till teamet som Chief Financial Officer (CFO) respektive Chief Product Officer (CPO).

Digital ledare inom EHS Management

Quentic har bildat en stark grund för att expandera globalt genom att ständigt utveckla sin programvara och fortsätta utöka sitt modulerbjudande. ”Vi vill fortsätta spela en viktig roll i att utforma digitaliseringen av arbetsmiljö- och säkerhetsindustrin. Detta är en av våra högsta prioriteringar”, meddelade CPO Dr. Mario Lenz. Quentic har en av de ledande produkterna i branschen, vilket bekräftats av Green Quadrant EHS Software Report från mars 2019, publicerad av oberoende marknadsundersöknings- och konsultföretaget Verdantix. I oktober vann Quentics integrerade mjukvaruplattform sitt första Verdantix Smart Innovator Award för Sustainability Management Software.

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska HSE och CSR marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Quentic har också kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 700 kunder har valt Quentic för att förbättra deras HSE och CSR-hantering.

Presskontakt

Jenny Välme

Presskontakt Marketing Specialist Marketing +46704890491

Juliane Röhner

Presskontakt Communications Specialist Press relations Germany & International +49 30 921 0000 454