Pressmeddelande -

Quentic erkänd som en ledare inom global EHS-software

I sin globala referensstudie ”Green Quadrant EHS Software 2021” så har det oberoende forskningsföretaget Verdantix återigen utnämnt Quentic till en ledande leverantör av mjukvarulösningar för miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Quentic fick först erkännande som en ledare inom området för två år sedan och har ytterligare stärkt sin position sedan dess. Detta framgår i den senaste rapporten som publicerades den 26 januari 2021.

Green Quadrant EHS Software-rapporten baseras på Verdantix egenutvecklade metodik, som företaget tagit fram. Denna metod används för att genomföra detaljerade, faktabaserade analyser av utvecklingen på EHS-programvarumarknaden och för att jämföra 22 av de mest framstående EHS-programvaruleverantörerna. Verdantix baserar  sitt uttlåtande på en blandning av funktioner och strategiska framgångsfaktorer. I år har Quentic gjort en betydande förbättringsresa i flera kategorier. Särskilt erkännande har Quentic fått för sina styrkor inom säkerhetsprogramhantering, såväl som incidenthantering, revision och inspektionshantering. Quentic fick också poäng över genomsnittet för sina resultat inom kemikalier och EHS-utbildning.

Dessutom sätter Verdantix ett särskilt fokus på miljö-, social- och styrfrågor (ESG). Verdantix har nyligen meddelat sin avsikt att utvidga sin forskning till att omfatta forskningsmetoder inom ESG och hållbarhet. I rapporten: Green Quadrant EHS Software 2021 har Quentics styrkor inom dessa områden lyfts fram.

Verdantix anser att köpare som värdesätter en kundcentrerad och kontinuerligt utvecklad programvaruplattform bör överväga Quentic som sitt val av en integrerad EHS-programvaruplattform. Fördelarna med Quentics molnhostade lösningar lyfts även fram. Som en programvara (SaaS) kan kunder börja använda Quentic från och med dagen för kontraktets undertecknande. Även med implementeringen av hela modulpaketet och datamigrering kan installationen slutföras inom några veckor. I själva verket uppnådde Quentic 3/3 poäng för distribution, den högsta poängen för någon leverantör i årets rapport. Den fullständiga rapporten kan nås för registrerade användare här.

Om Verdantix
Verdantix är ett oberoende forsknings- och konsultföretag med expertis inom miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet, operativ excellens, smarta byggnader samt ESG och hållbarhetsteknologi. Genom sina forsknings- och rådgivningstjänster hjälper de företagsledare, investerare, teknologchefer och serviceleverantörer att fatta välgrundade, faktabaserade beslut. Verdantix har åtagit sig att leverera objektiv, snabb och korrekt analys för att hjälpa sina kunder att lyckas.

Green Quadrant är ett registrerat varumärke som ägs av Verdantix Ltd och återanvänds med tillstånd. Green Quadrant-metoden är en objektiv, faktabaserad bedömning av företag som tillhandahåller jämförbara produkter eller tjänster på en definierad marknad vid en viss tidpunkt. Verdantix stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som ingår i Green Quadrant. Forskningsslut bygger på expertbedömning och kan komma att ändras. Verdantix avsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på forskningen.

Om Quentic
Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland och har över 250 anställda. Kontor finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 800 kunder har redan valt Quentic-mjukvarulösningar för att stärka sin EHS- och CSR-hantering.

Med tio individuellt kombinerbara moduler utmärker plattformen sig i hantering av hälsa och säkerhet, risker & revisioner, incidenter och observationer, farliga kemikalier, kontroll av arbete, juridisk efterlevnad, onlineinstruktioner, processer, miljöledning och hållbarhet. Quentic stöder för närvarande många företag i att implementera nya arbetssäkerhetsstandarder för att bekämpa COVID-19-pandemin med färdigt instruktionsinnehåll och riskbedömningar i kombination med modulerna Hälsa & säkerhet och onlineinstruktioner. Plattformen är också lämpad för att stödja omfattande hanteringssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ämnen

  • Arbetsmiljö

Kategorier

  • arbetsmiljö
  • green quadrant
  • utmärkelse
  • digitalisering
  • pressrelease
  • ehs
  • ledare
  • verdantix

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Quentic har även kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 750 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering.

Kontakter

Jenny Välme

Presskontakt Marketing Specialist Marketing +46704890491

Juliane Röhner

Presskontakt Communications Specialist Press relations Germany & International +49 30 921 0000 454