Pressmeddelande -

Quentic och Enhesa stödjer medelstora företag i deras globala uppdrag

Guidar företag genom den internationella labyrinten av lagtexter på en och samma plattform för EHS-hantering och compliance.

Quentic, en Software as a Service-leverantör tillhandahåller en av Europas ledande programvarulösningar för hantering av arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (EHS) samt samhällsansvar (CSR), stärker nu ytterligare sitt samarbete med Enhesa, ett ledande företag inom global efterlevnadshantering inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Den nya integrationen av Enhesas internationella laginnehåll har anpassats specifikt för behoven hos medelstora företag som driver internationella projekt inom flera jurisdiktioner.

En enda plattform stödjer hela livscykeln av regelefterlevnad

Medelstora företag möter samma komplexa utmaningar som större organisationer gör. Samtidigt har de inte tillgång till samma omfattande lösningar för efterlevnadshantering. För att möta specifika och unika efterlevnadsbehov inom ramen för projekt över flera jurisdiktioner på ett prisvärt sätt integrerar därför Quentics regelefterlevnadsprogram Enhesas efterlevnadsövervakning och dess revisionsprotokoll fullständigt och direkt. Den nya utvidgningen gör att organisationer kan hålla koll på sin efterlevnadsstatus mellan länder och i hela företaget från en och samma plattform. Företagsledare har nu fullständig överblick och åtkomst till alla licensierade aktiviteter från instrumentpanelen i Quentic Analytics.

Dessutom underlättar en uppsättning av förkonfigurerade revisionsprotokoll och förkonfigurerat revisionsinnehåll införandet av ett internationellt revisionsprogram tillsammans med vanligt förekommande jurisdiktioner och efterlevnadsprofiler. Quentic tar hand om alla aspekter på en och samma plattform, vilket innebär att användare inte behöver hantera flera kontrakt utan kan istället använda en enda lösning för alla åtaganden som krävs enligt rigorösa arbetsmiljölagstiftningar.

Starka samarbetspartners för global framsyn

Quentic och Enhesa har samarbetat sedan 2019 med att hjälpa kunder att optimera EHS- och efterlevnadsprogram för att säkerställa efterlevnad nu och i framtiden, oavsett var de är verksamma.
Chris Loos, chef för internationell samarbetshantering på Quentic, anser att samarbetslösningen utmärker sig på marknaden: "Nyckeln till efterlevnad är att göra det enkelt för chefer att bibehålla ett rättsregister och ett fågelperspektiv i hela företaget och inom ramen för internationella projekt. Genom att integrera alla Enhesas tjänster i Quentic-plattformen kan kunder få tillgång till all information som jämför prestationerna hos enskilda länder inom multinationella projekt, ta säkra beslut och minska risker."

”Kärnan i allt vi gör på Enhesa är att förenkla EHS-efterlevnad och hjälpa organisationer att bygga en säkrare och mer hållbar värld.” säger Shannon Summers, Enhesas chef för globala samarbeten. "Det nya paketet med 'ett kontrakt, en lösning' förändrar spelreglerna helt och ger medelstora kunder en nyckelfärdig lösning i form av Enhesas EHS-regleringsinnehåll i världsklass som ingår i Quentics intuitiva programvara."

Pressbilder

Chris Loos, chef för internationell samarbetshantering på Quentic
RBG | 1200x800 px | 440 KB | Källa: Quentic


Om Enhesa

Enhesa är en partner till multinationella företag som vill göra världen till en bättre plats. Vi hjälper våra kunder att vara bidragande medlemmar till samhället med omfattande EHS och information om produktöverenstämmelse. Under de senaste 25 åren har Enhesa byggt upp en kunskapsbas rörande EHS och produkteguleringsinnehåll i över 300 jurisdiktioner, översatta till tydliga och användbara krav på mer än 30 lokala språk för att företg ska kunna övervinna eventuella kommunikationsbarriärer och förstå de nyckelfunktioner som gäller för compliance. Vår strategi för en centraliserad, standardiserad, global EHS och produktöverensstämelse gör det möjligt för företag att skapa gemensamma förutsättningar för deras globala verksamhet – vilket säkerställer konsistens och samarbete över hela organisationen. Det är vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att uppfylla förtroendet – idag, imorgon, över hela världen.


Om Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Ytterligare kontor finns i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 800 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering.
Onlineprogramvaran innehåller tio olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetsmiljö och säkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Lagar & Regler, Hållbarhet, Miljöledning, Webbutbildningar, Processer, Arbetsplatskontroll och Händelser & Observationer. Plattformen stödjer omfattande hanteringssystem certifierade enligt ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001. Quentics integrerade programvara förenar alla EHS- och CSR-användare, uppgifter och information i ett enda system. Interagera via webbläsare eller mobil app, när som helst, var som helst.

Ämnen

 • Juridik

Kategorier

 • enhesa
 • ledare
 • pressrelease
 • digitalisering
 • ehs
 • trender
 • arbetsmiljö
 • compliance
 • säkerhet
 • legal
 • press

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Quentic har även kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 750 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering.

Kontakter

Jenny Välme

Presskontakt Marketing Specialist Marketing +46704890491

Juliane Röhner

Presskontakt Communications Specialist Press relations Germany & International +49 30 921 0000 454