Gå direkt till innehåll
Aktuella kurser från Qvalify – våren 2016

Nyhet -

Aktuella kurser från Qvalify – våren 2016

Du vet väl att Qvalify erbjuder kurser som stärker kompetensen hos dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

Vi har även kurser som vänder sig till andra målgrupper som är involverade i kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbetet i organisationen, bland annat internrevisor, chefer och fackliga representanter.

Under våren 2016 erbjuder vi bland annat följande öppna utbildningar/kurstillfällen:

Workshop runt förändringarna i nya ISO 9001 och ISO 14001

 • Jönköping: 17 mars
 • Stockholm: 8 april
 • Stockholm: 13 maj
 • Jönköping: 26 maj

ISO 9001 – 2 dagar

 • Stockholm: 8 april
 • Stockholm: 13 maj
 • Stockholm: 8 april

ISO 14001 - 2 dagar

 • Stockholm: 8 april
 • Stockholm: 13 maj
 • Stockholm: 8 april

OHSAS 18001 – 2 dagar

 • Stockholm: 26-27 april

Internrevision, steg 1 - 2 dagar

 • Stockholm: 6- 7 april
 • Stockholm: 11–12 maj

Internrevision, steg 2 – 1 dag

 • Stockholm: 28 april

Introduktion till ISO 9001/14001 inkl. kvalitets- & miljösamordnare – 2 dagar

 • Stockholm: 12-13 april
 • Stockholm: 1- 2 juni

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud – 1 dag

 • Stockholm: 8 mars
 • Stockholm: 21 april
 • Stockholm: 7 juni

Processkartläggning – 1 dag

 • Stockholm: 23 mars
 • Stockholm 5 maj

Lagefterlevnadskontroll – 1 dag

 • Stockholm: 17 maj

Kurserna anordnas dels i egen regi, dels i samverkan med olika partners.

Mer information och anmälan finns på vår webbplats, www.qvalify.se

Du kan också klicka på respektive kurs för att gå direkt till aktuell information samt anmälan.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Maria Brandt

Maria Brandt

Presskontakt VD 036-336 00 02
Peter Landin

Peter Landin

Presskontakt Vice VD, revisionsledare 031-390 90 01
Henrik Lönnborg

Henrik Lönnborg

Presskontakt Affärsområdeschef Oberoende granskning 031-390 90 02 / 072-304 73 02

Det moderna certifieringsföretaget

Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du.
Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje dag söker ett enklare sätt, en rakare väg, en bättre lösning.

Eftersom vi är en oberoende part kan vi även ge dig en tydlig och ärlig bild av verksamhetens förmågor, resurser, risker – eller i stort sett vad som helst där du behöver en oberoende granskning.
Ytterst handlar våra tjänster om att höja ditt företags prestationsförmåga.

Qvalify hjälper alla typer av företag och organisationer att bli effektivare - och därmed mer lönsamma - genom våra tjänster inom ackrediterad certifiering, oberoende granskning samt kompetensutveckling.

Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
553 03 Jönköping
Sverige