Gå direkt till innehåll
Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed in till nya öppna utbildningar våren 2019. Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Nyhet -

Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed in till nya öppna utbildningar våren 2019. Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Do you Qvalify.....

Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du. Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje dag söker ett enklare sätt, en rakare väg, en bättre lösning.

Qvalify bjuder tillsammans med Svenska Förbundet för Kvalitet härmed in till nya öppna utbildningar våren 2019.
Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Som medlem i SFK – Svenska Förbundet för Kvalitet erhåller man 30% rabatt på kursavgiften för nedan kurser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internrevisionsutbildning - enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet av denna roll.

Rätt använt så är interna revisioner ett mycket bra verktyg för att ge input & förbättra verksamheten. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisioner.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/internrevision/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya ISO 45001:2018

Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) är nu släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001.

Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Du kommer genom denna kurs få kunskap kring förändringarna och nyheterna i nya ISO 45001:2018, samt

  • insikt kring nyttan med ledningssystem och förstå hur det kan vara ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling
  • få grundkunskap både om omfattning och innehåll i ISO 45001
  • känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
  • få fått insikt hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/iso45001/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internrevision - enligt FR2000

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen hjälpa er väcka ökat intresse och få ut mer av de interna revisionerna.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/internrevision_fr2000/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FR2000:2017

1 mars 2017 publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000. Den nya utgåvan är både bredare och enklare att arbeta med.

Denna utbildning riktar sig till er som är certifierade enligt förgående version av FR2000:2013 eller för er som står i begrepp att införa ett ledningssystem enligt FR2000.

I över två decennier har FR2000 varit ett starkt alternativ till de mer tids- och kostnadskrävande ISO-systemen, särskilt för mindre och medelstora företag.
För många av dessa har FR2000-cer­tifieringen också visat sig vara en viktig konkurrensfaktor i kampen om kunderna.

Ta chansen och förkovra er i denna nya version genom att anmäla er.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/nyafr2000_2017/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Är ni i behov av en anpassad utbildning enbart för er verksamhet, så erbjuder vi också företagsinterna utbildning. Tveka då inte med att kontakta oss genom utbildning@qvalify.se

QVALIFY I KORTHET:

Qvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för ledningssystem, bland annat inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001 är exempel på standarder enligt vilka Qvalify utför certifiering.
Qvalify är också verksamt inom områdena oberoende granskning och kompetensutveckling.

Qvalify har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Kontor finns även i Stockholm och Göteborg. Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Maria Brandt

Maria Brandt

Presskontakt VD Qvalify AB 036-336 00 02
Peter Landin

Peter Landin

Presskontakt VD Qvalify Inspection AB 031-390 90 01
Henrik Lönnborg

Henrik Lönnborg

Presskontakt Affärsutvecklare Qvalify Inspection AB 031-390 90 02 / 072-304 73 02

Det moderna certifieringsföretaget

Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du.
Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje dag söker ett enklare sätt, en rakare väg, en bättre lösning.

Eftersom vi är en oberoende part kan vi även ge dig en tydlig och ärlig bild av verksamhetens förmågor, resurser, risker – eller i stort sett vad som helst där du behöver en oberoende granskning.
Ytterst handlar våra tjänster om att höja ditt företags prestationsförmåga.

Qvalify hjälper alla typer av företag och organisationer att bli effektivare - och därmed mer lönsamma - genom våra tjänster inom ackrediterad certifiering, oberoende granskning samt kompetensutveckling.

Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Qvalify
Klubbhusgatan 13
553 03 Jönköping
Sverige