Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Hur ska man tänka då man planerar en stad utifrån dagvattenhantering och kommande skyfall? I veckan har vår samarbetspartner Johan Sabel från Vatten och markgruppen varit hos oss och pratat dagvatten och skyfall.
 
Skyfall, ett återkommande regn på minst 50mm/h med intervall på till exempel 20 år, 100 år eller till och med 10.000 år, hur kan vi ta höjd för det? I takt med klimatförändringarna och stigande havsvattenivåer har ämnet blivit en allt större fråga inom stadsbyggnad. Hur kan vi till exempel uppnå rådande tillgänglighetskrav samtidigt som vi säkrar upp för eventuella översvämningar? När man bygger nytt och kravet på att ha en färdig golvnivå som är betydligt högre än intilliggande byggnaders – då blir det klurigt.
 
Tillsammans fick vi möjlighet att bland annat resonera kring klimatfaktorn, juridisk ansvarsfördelning och säkerhet. Vi diskuterade lösningar som möjliggör mångfunktionella platser som exempelvis regnbäddar, dagvattenparker och infiltrationsytor.
 
Radars landskapsarkitekter jobbar ofta med frågor kring dagvatten och skyfall, just det ämnet är ett av våra fokusområden, ett av våra sju nyckelinitiativ där vi finslipar vår spetskompetens. I projektet Hvitfeldtsplatsen, vid Hagastation, Västlänken, har vi kalkylerat med riktigt stora vattenreservoarer under cykelbanor och träd med kommande utlopp i älven.

#dagvatten #dagvattenhantering #stadsbyggnad #landskap #landskapsarkitektur #klimatförändringar #arkitektur #fastigheter #översvämning #regn #planeringsarkitektur

Hur ska man tänka då man planerar en stad utifrån dagvattenhantering och kommande skyfall? I veckan har vår samarbetspartner Johan Sabel från Vatten och markgruppen varit hos oss och pratat dagvatten och skyfall. Skyfall, ett återkommande regn på minst 50mm/h med intervall på till exempel 20 år, 100 år eller till och med 10.000 år, hur kan vi ta höjd för det? I takt med klimatförändringarna och stigande havsvattenivåer har ämnet blivit en allt större fråga inom stadsbyggnad. Hur kan vi till exempel uppnå rådande tillgänglighetskrav samtidigt som vi säkrar upp för eventuella översvämningar? När man bygger nytt och kravet på att ha en färdig golvnivå som är betydligt högre än intilliggande byggnaders – då blir det klurigt. Tillsammans fick vi möjlighet att bland annat resonera kring klimatfaktorn, juridisk ansvarsfördelning och säkerhet. Vi diskuterade lösningar som möjliggör mångfunktionella platser som exempelvis regnbäddar, dagvattenparker och infiltrationsytor. Radars landskapsarkitekter jobbar ofta med frågor kring dagvatten och skyfall, just det ämnet är ett av våra fokusområden, ett av våra sju nyckelinitiativ där vi finslipar vår spetskompetens. I projektet Hvitfeldtsplatsen, vid Hagastation, Västlänken, har vi kalkylerat med riktigt stora vattenreservoarer under cykelbanor och träd med kommande utlopp i älven. #dagvatten #dagvattenhantering #stadsbyggnad #landskap #landskapsarkitektur #klimatförändringar #arkitektur #fastigheter #översvämning #regn #planeringsarkitektur

Radar var en del av ett team i en inbjuden anbudstävling för ett flerbostadshuskvarter i Björlanda utanför Göteborg.

Där ska ett nytt närcentrum utvecklas med handel, kontor, service och bostäder med olika upplåtelseformer.
Med trädgårdsstaden som förebild och som ett svar på detaljplanens intention, arbetade vi med att hitta balans mellan urban karaktär och småskalighet i rumslighet och detaljer.

Bostadskvarteret och smitvägarna genom kvarteret förhåller sig ödmjukt till omgivande befintlig bebyggelse och kulturlandskap, med uppbrutna volymer, enkla men genomtänkta detaljer och med mjukt varierande jordnära kulörtoner på tegel.

Vi har lagt stor vikt på de boendes integritet och bekvämlighet. Husen har utformats för att minimera insyn och maximera solljus. Merparten av lägenheterna har balkonger i västläge eller in mot södervänd gård.

Karaktären på gården knyter an till omgivande landskap och trädgårdsstaden med sin lummig grönska, ängsytor och växtmaterial som gynnar biologisk mångfald. Utformning bygger på en hierarki i rörelsemönster över gården med ett centralt rekreativt stråk som knyter samman olika gårdsrum och länkande mötesplatser.

Tyvärr blev vi utan vinst och säger istället grattis till Arkitektbyrån som ihop med Skanska har gestaltat det vinnande förslaget!

#arkitekttävling #arkitektur #landskapsarkitektur #flerbostadshus #tegel #stadsplanering #växthus #bostadsgård #björlanda #göteborg #kulturlandskap #biologiskmångfald

Radar var en del av ett team i en inbjuden anbudstävling för ett flerbostadshuskvarter i Björlanda utanför Göteborg. Där ska ett nytt närcentrum utvecklas med handel, kontor, service och bostäder med olika upplåtelseformer. Med trädgårdsstaden som förebild och som ett svar på detaljplanens intention, arbetade vi med att hitta balans mellan urban karaktär och småskalighet i rumslighet och detaljer. Bostadskvarteret och smitvägarna genom kvarteret förhåller sig ödmjukt till omgivande befintlig bebyggelse och kulturlandskap, med uppbrutna volymer, enkla men genomtänkta detaljer och med mjukt varierande jordnära kulörtoner på tegel. Vi har lagt stor vikt på de boendes integritet och bekvämlighet. Husen har utformats för att minimera insyn och maximera solljus. Merparten av lägenheterna har balkonger i västläge eller in mot södervänd gård. Karaktären på gården knyter an till omgivande landskap och trädgårdsstaden med sin lummig grönska, ängsytor och växtmaterial som gynnar biologisk mångfald. Utformning bygger på en hierarki i rörelsemönster över gården med ett centralt rekreativt stråk som knyter samman olika gårdsrum och länkande mötesplatser. Tyvärr blev vi utan vinst och säger istället grattis till Arkitektbyrån som ihop med Skanska har gestaltat det vinnande förslaget! #arkitekttävling #arkitektur #landskapsarkitektur #flerbostadshus #tegel #stadsplanering #växthus #bostadsgård #björlanda #göteborg #kulturlandskap #biologiskmångfald

Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck. Vi klimatkompenserar det vi inte kan undvika. För 2022 har vi investerat i klimatskog – ett flertal svenska gårdar planterar snabbväxande lövträd. 
 
Genom det bidrar vi till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsar global uppvärmning, ökar biologisk mångfald, samt att nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt. För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.
 
”Klimatskoga har utvecklat konceptet och metodiken för klimatskogar i samverkan med Lars Christersson, professor emeritus i skoglig intensivodling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och även tidigare docent i växtfysiologi på Lunds universitet. Christersson och hans kollegor har forskat på lövträdsodling och energiskog i över 40 år. 
 
Lars Christersson har varit en pionjär när det gäller snabbväxande lövskog och har under sitt arbete på SLU varit med och tagit fram optimerad odlingsmetodik och förädlat fram snabbväxande och resistenta sorter som Klimatskoga använder på sina planteringar.
 
Under sin karriär har Lars Christersson belyst och tydliggjort den minst sagt otroliga potentialen för klimatet som snabbväxande lövträd har när det gäller koldioxidupptag och biomassatillväxt. Hans forskning och engagemang fick oss på Klimatskoga att förstå att det går att skapa en effektiv klimatnytta i Sverige och att vi har potentialen till att neutralisera all den koldioxid vi tillför atmosfären här och nu.”

#klimatkompensera #klimatavtryck #co2neutral #klimatmål #globaluppvärmning #biologiskmångfald #energiskog #biokol #hållbarhet #sverigeslantbruksuniversitet

Vi på Radar gör mycket i vardagen för att minska vårt klimatavtryck. Vi klimatkompenserar det vi inte kan undvika. För 2022 har vi investerat i klimatskog – ett flertal svenska gårdar planterar snabbväxande lövträd.    Genom det bidrar vi till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsar global uppvärmning, ökar biologisk mångfald, samt att nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt. För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.   ”Klimatskoga har utvecklat konceptet och metodiken för klimatskogar i samverkan med Lars Christersson, professor emeritus i skoglig intensivodling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och även tidigare docent i växtfysiologi på Lunds universitet. Christersson och hans kollegor har forskat på lövträdsodling och energiskog i över 40 år.    Lars Christersson har varit en pionjär när det gäller snabbväxande lövskog och har under sitt arbete på SLU varit med och tagit fram optimerad odlingsmetodik och förädlat fram snabbväxande och resistenta sorter som Klimatskoga använder på sina planteringar.   Under sin karriär har Lars Christersson belyst och tydliggjort den minst sagt otroliga potentialen för klimatet som snabbväxande lövträd har när det gäller koldioxidupptag och biomassatillväxt. Hans forskning och engagemang fick oss på Klimatskoga att förstå att det går att skapa en effektiv klimatnytta i Sverige och att vi har potentialen till att neutralisera all den koldioxid vi tillför atmosfären här och nu.” #klimatkompensera #klimatavtryck #co2neutral #klimatmål #globaluppvärmning #biologiskmångfald #energiskog #biokol #hållbarhet #sverigeslantbruksuniversitet

Skapar framtidens betydelsefulla miljöer – med kontor i Göteborg och Malmö!

Radar arbetar med stadsbyggnad, planering, landskap, arkitektur och stadsliv. Vi bidrar till en proaktiv och positiv samhällsutveckling tillsammans med engagerade och nyfikna aktörer som har bestämt sig för att göra skillnad genom att skapa byggnader, platser och sammanhang som både människor och miljö mår bra av.

Radar arkitektur
Surbrunnsgatan 6, Göteborg • Kristianstadsgatan 16, Malmö
Göteborg och Malmö