Pressmeddelande -

IT Radar 2019 – Historiskt låg tillväxt i svenska IT-budgetar

IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur, inslag av strukturella problem och ökad osäkerhet.Det visar sveriges största årliga IT-rapport, IT-Radar 2019, från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists. Industrialiseringen av IT där nya affärs- och leveransmodeller ersätter de traditionella har en betydande påverkan på leverantörsledet. En historiskt låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna stöttas under året av en fortsatt ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, utanför reguljär IT-budget. IT-marknaden växer genom detta med totalt 2,5 procent under 2019.

Tillväxten i svenska IT-budgetar stannar på en historiskt låg nivå om 1,2 procent. I konkurrensutsatta branscher med hög förändringstakt som tillverkande industri, handel och bank och finans är ökningen högre än inom mindre konkurrensutsatta. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Detta innebär att cirka 20 procent av all IT kommer att finansieras direkt, utanför reguljär IT-budget.

IT-marknaden ökar med 2,5 procent under 2019 till ett värde om 165 miljarder SEK. Störst tillväxt sker inom IT-tjänster där ökningen blir 4,0 procent. Kunddrivna prioriteringar omfattar ökat värdeskapande genom automatisering, digitalisering samt IT-driven innovation. Mot detta står ett ökat behov av informationssäkerhet och cybersäkerhet.

IT-Radar 2019 ger även en sammanställning av lokala och globala trender med stor påverkan. Till de lokala trenderna hör AI samt igenkänningstekniker som stora möjliggörare för stärkt svensk konkurrenskraft och informations- och cybersäkerhet som de stora lokala hoten. Bland de globala teknikbolagen döms Facebook ut med en kraftigt försvagad framtida intäktsmöjlighet samtidigt som teknik och politik blandas när världens nio ledande teknikbolag, 6 från USA och 3 från Kina, slåss om världsdominans inom cloud, AI och autonoma fordon.

Rapporten ingår i Radars ordinarie leverans av strategiska rapporter och analyser. Kunder med gällande abonnemang kan hämta rapporten från portalen https://radareco.se

Är du inte kund och vill du veta mer om branschutveckling, prioriterar och segmenterade tillväxtsiffror och hur IT-driven innovation definieras kan du hämta eller beställa rapporten här

För mer information kontakta:

Hans Werner, CEO Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

+46 (0)735 391 551

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.

Presskontakt

Hans Werner

Hans Werner

Presskontakt VD