Pressmeddelande -

Nischade IT-leverantörer vinnare efter pandemiåret

Radar Ecosystem Specialists släpper nu rapporten Leverantörskvalitet 2022. Den årliga rapporten mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan svenska kunder och leverantörer inom IT-området.

Pandemin var en hård period i relationen mellan köpare och leverantörer, där nästan 50 % av köparna tyckte att deras leverantörer hade en reaktiv syn. Efter pandemin kan vi se en minskning av den andelen till 40 %. I år är köparnas syn att leverantörerna har en bättre förståelse för verksamheten och ett mer proaktivt förhållningssätt.

Kunderna är generellt sett mer nöjda med sina leverantörer än tidigare förutom i segmentet infrastruktur och drift där trenden går åt andra hållet.

Mätperioden för årets rapport har utökats och skett Q1 2022 för att ge en tydlig bild av rådande läge mellan leverantörer och kunder under det utmanande och speciella pandemiåret och över 800 svenska verksamheter har varit med och svarat.

Svenska IT-leverantörer med högst genomsnittlig kundnöjdhet 2022 är:


Infrastruktur och drift: Basefarm, GDM, IT-Total, Nordlo & Proact

Användarnära IT-tjänster:  Atea, Addpro, GDM, Nordlo & Ricoh ITP

Verksamhetsnära IT-tjänster:  Advania, Iver, Knowit, Softronic & tietoevry

Konsulttjänster (T&M): Asurgent, Keyman, Nagarro, Nordlo & Proact

”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2022 visar tydligt på vikten av tydlighet i kompetens och leverans vilket reflekteras i kundernas värdering av partnerskap och värde i sin relation med leverantör. Leverantörer som uppvisar hög kompetens och tydlighet i sitt erbjudande har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet”, säger Hans Werner, VD på Radar.”

En god och värdeskapande relationen mellan kund och leverantör är avgörande då IT har en allt viktigare roll i verksamheters förmågor. Radars rådgivare har data på över 200 av de största IT-leverantörerna som används i de urval och sourcing uppdrag vi gör.

Nyhet från hösten 2022 i Radars digitala tjänst är dynamiskt uppdaterade mätetal för över 200 leverantörer på svenska marknaden presenterat som överskådliga leverantörskort. Den nya tjänsten kommer att ingå i Radars befintliga tjänst.

Läs mer om rapporten här

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • it
  • it-marknad
  • it-leverantörer
  • radar
  • analys
  • it-analys
  • hans werner

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.

Kontakter

Hans Werner

Presskontakt VD