Pressmeddelande -

Radar om IT-utvecklingen i Sverige 2017: Minskad tillväxt i IT-budgetarna och fortsatt stark tillväxt inom molnsegmentet andra halvåret

Radar Ecosystem Specialists rapport ”IT-Radar Update 2017”, bekräftar helårsprognosen för 2017 om 1,3 (2,5) procent tillväxt i den samlade svenska IT-budgeten med endast smärre justeringar. Uppdaterade data visar att realiseringstakten för digitala initiativ under första halvåret varit mycket hög. Enligt analysdata återstår för årets andra hälft endast 25 procent av realiserbar budget för ännu ej beslutade upphandlingar. 

Svenska verksamheters samlade IT-budget ökar med cirka 1,3 procent till motsvarande 166 miljarder SEK under helåret 2017 och fördelas med 1,0 procent för offentlig och 1,4 procent ökning för privat sektor. Radars prognos för 2018 är att denna svaga tillväxt består under första halvåret. Idag fördelas i snitt 57 procent av IT-budgeten för drift och ytterligare 17 procent går till optimering. Till innovation och transformation återstår i genomsnitt 26 procent av en svensk IT-budget. Detta ska jämföras med branschledande företag där 55–65 procent avsätts till drift, administration och optimering samt 35–45 procent till innovation.

Inom de redovisade marknadssegmenten visar rapporten på en generell minskning inom hårdvara med -1,2 procent och mjukvara med -1,9 procent. Starkast tillväxt finns inom montjänster som ökar med 13 procent och inom management- och IT-konsulttjänster där ökningen motsvarar 3,8 respektive 3,5 procent.

Effektiv kostnadskontroll på produktion och leverans av IT-portföljen är av fortsatt stor strategisk vikt och ger en finansiell genomförandegrund för utveckling av verksamheten och nya innovativa IT-leveranser. Radars benchmark och jämförelsedata visar att verksamheter som kontinuerligt arbetar med att utveckla och genomföra arbetssätt för att styra och leda sourcing av IT som regel lyckas bättre i att finansiera och driva innovations- och transformationsarbetet.

En stor andel IT-organisationer känner press att positionera sig, inte minst internt mot övrig ledning, inom områden som är tidiga på mognadskurvan. Bland dessa är AI och IoT där en stor del av framtida innovation anses ligga, har trots hög profil en låg investeringsandel. Bland de områden där de faktiska investeringarna ökar är säkerhet som åter placerar sig högt på prioriteringslistan efter ett år av lägre prioritering tillsammans med klient som från tidigare år fortsätter vara högt prioriterat. (Undersökningen genomfördes i perioden efter Wannacry attacken men före händelserna kopplade till Transportstyrelsen)

”Nuläget visar på ett tydligt sätt att samtliga branscher prioriterar ”Digitalisering” som drivkraft för att skapa innovation. Fokus tycks dock inte ligga på investeringar i IoT, AI, Kognitiva plattformar eller Augmented Reality som alla ligger tidigt på mognadskurvan, utan på automatisering av redan existerande processer i verksamheten,” säger Hans Werner VD för Radar

Rapporten rekommenderar bland annat IT-organisationerna att på denna, arbetstagarens marknad, säkerställa nuvarande kompetens och att arbeta proaktivt med arbetsmiljö, kompetens och trivsel. Vidare gäller att ta en ledande roll och aktivt bearbeta tidigare upphandlade leverantörsavtal oavsett avtalslängd. Genom en kontinuerligdialog kan parterna knytas närmare varandra och främja framtida utveckling och innovation.

För branschens leverantör rekommenderas bland annat att ytterligare fokusera på värdet och effekten av leveransen. Bygga en kultur, organisation och kunnande som klarar att driva och vara delaktig i kundernas innovationsprocesser vilket kommer att kräva en omställning av affärsmodeller och profiler på anställda.

Fullständig rapport och analys finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang.

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

IT-Radar Update 2017 är en halvårsuppdatering av Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2017. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni månad 2017. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

För mer information kontakta:

Hans Werner, CEO
hans.werner@radareco.se

Mob +46 (0)73 539 15 51

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Taggar

  • it-lösningar
  • it-konsulter
  • radar
  • it-marknad
  • hans werner
  • it-budget

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.

Presskontakt

Hans Werner

Hans Werner

Presskontakt VD