Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ambitioner i all ära men hellre konkreta förslag

Socialdemokraternas Håkan Juholt säger sig ha höga ambitioner när det gäller att ta itu med barnfattigdomen. Men Rädda Barnen väntar fortfarande på de konkreta förslagen.

Det har stundtals varit höga tongångar i den politiska debatten kring Barnfattigdom. Frågan får inte bli ett retoriskt slagträ i en hårt positionerad blockpolitik. Sverige som stat har ansvaret för efterlevnaden av Barnkonventionen och vi menar att politiker, oavsett blocktillhörighet, är skyldiga att nu sätta sig ner och söka gemensamma och långsiktiga lösningar för att tillgodose barnets rättigheter.

Sedan 2002 har Rädda Barnen drivit frågan om barnfattigdom. Oavsett regering har våra rapporter, hittills 8 rapporter till flera olika regeringar, fått ett svalt mottagande från politiskt håll. Under våren har frågan till slut nått allra högst upp på den politiska dagordningen. Under kvällens tal i Almedalen lyfte Håkan Juholt barnfattigdomen. Givetvis är det oerhört positivt att vi nu äntligen hör politiker tala om barnfattigdom och den ekonomiska utsatthet barn i Sverige lever i. Samtidigt säger vår erfarenhet att regeringar oavsett färg tidigare visat en ovilja att ta problemen till konkret handling. Detta gäller också Håkan Juholts eget parti. Därför är det vår fasta övertygelse att åtgärder på området kräver breda politiska lösningar.

Varje barn har enligt barnkonventionens artikel 27 rätt till en skälig levnadsstandard och inget barn ska enligt barnkonventionens artikel 2 diskrimineras på grund av föräldrarnas sociala ställning.

Vi möter regelbundet politiker på kommunal nivå och diskuterar lösningar, vi kommer fortsätta det arbetet och den konstruktiva dialog vi för med alla partier. Det finns många goda exempel på lokalnivå och vi vill se samma vilja till åtgärder nationellt. Vi hoppas nu att ett pragmatiskt förhållningssätt skall få fäste i Sveriges riksdag och att vi alla gör gemensam sak i arbetet med att ge stöd till de allra mest utsatta, för barnens bästa. Det finns inga enkla lösningar. Jobben är självfallet en avgörande fråga på lång sikt, men till jobbpolitiken behövs samtidigt åtgärder här och nu.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.