Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Replik till ledare om barnfattigdom i DN

Martin Liby Alonso skriver i DN den 1 juli en ledare om barnfattigdom och vi tror att han har missförstått några saker:

Först måtten: för att mäta om Sverige efterlever Barnkonventionens artikel 27 som ger barn rätt till en skälig levnadsstandard har Rädda Barnen tagit fram två absoluta mått för att mäta barnfattigdomen i ett välfärdsland som Sverige: dels om barnet lever i en familj som någon gång under året fått försörjningsstöd, dels om barnets familj har så kallad låg inkomststandard (alltså det mått som Liby Alonso i sin ledare påpekar vara ett bra mått).

Sedan vår fördjupningsrapport "Välfärd, inte för alla": Liby Alonso har missuppfattat poängen med den. Den visar att den fattigdomsreducerande effekten av den ekonomiska familjepolitiken har avtagit markant. För tio år sedan bidrog familjepolitiska insatser till att minska andelen fattiga barnfamiljer till 8-9 procent av alla hushåll med barn. År 2009 förmådde insatserna bara reducera andelen fattiga till 15 procent. Vi har alltså både ett ökande antal fattiga barn (i absoluta mått räknat) – och trygghetssystem som i allt mindre utsträckning når dem.

Till sist de 15 miljarderna: Rädda Barnen har samarbetat med professor Tapio Salonen i tio år. Men han är en fristående forskare, som på egen hand och helt utanför Rädda Barnens uppdrag, gjort en beräkning som visar att det skiljer 15 miljarder kronor för att lyfta barnfamiljer i det lägsta inkomstskicket till ett inkomstskick över låg inkomststandard.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Läs ledaren här 

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.