Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Checklista för ensamkommande flyktingbarn

Sveriges kommuner är ansvariga för mottagandet av barn och unga på flykt. De kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn önskar sig riktlinjer från staten för vad som ska ingå i ett mottagande. Men detta har hittills inte tagits fram. Därför lanserar nu Rädda Barnen en egen checklista för mottagande av dessa barn och unga.

Allt fler barn och unga kommer ensamma till Sverige och söker asyl. År 2005 var det 398 ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige. Förra året var det 2 250. Idag har 127 av Sveriges 290 kommuner avtal om mottagande, men kvaliteten varierar mycket. I vissa kommuner kan det till exempel dröja flera veckor innan barnet får en god man. Tillgången till tolkar varierar, liksom utbildning och handledning för personal på boenden. Det stora skillnaderna i mottagandet oroar och därför ger Rädda Barnen ut en checklista, trots att det egentligen är statens ansvar.
Listan bygger på erfarenheter från Rädda Barnens medlemmar som arbetar ideellt med stöd till flyktingbarn och gode män i vårt nätverk samt synpunkter från kommuner och myndigheter. Den utgår från barnets rättigheter enligt Barnkonventionen.

- Barn och unga på flykt har rätt till hälsa och trygghet och rätt att få gå i skola, precis som alla andra barn i Sverige. Som medmänniskor har vi alla ett ansvar för att ge barn och ungdomar på flykt ett humant mottagande, en plats att landa tryggt medan de väntar på besked om asyl. Vi hoppas att checklistan ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete för att ge barnen ett värdigt mottagande, säger Lars Carlsson chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.
Rädda Barnen sänder nu ut checklistan till samtliga ledamöter i socialnämnden i alla kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Hela checklistan finns att hämta här.
För intervju med Lars Carlsson eller mer information om checklistan kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller mejla press@rb.se.

Bakgrund:
Rädda Barnen har sedan slutet av 1980-talet följt situationen för ensamma flyktingbarn i Sverige. För att stärka skyddet för de ensamma flyktingbarnen kräver Rädda Barnen att varje barn tilldelas en god man inom 24 timmar. En god man är barnets förmyndare och vårdnadshavare. Väntetiden i transitboende ska vara högst 7 dagar. Efter det ska ett mer permanent boende ha ordnats. Mottagandet ska vara av bra kvalité. Som stöd kan Rädda Barnens checklista användas.


Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.