Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debatten om barnfattigdom – vart tog de fattiga barnen vägen?

Rädda Barnen har under 2011 fört upp frågan om barnfattigdom på den högsta politiska agendan. Från olika politiska håll finns ett stort stöd för arbetet med att uppmärksamma frågan. Men den senaste veckan har debatten tagit en oroväckande vändning. Istället för att prata om barnen ifrågasätter man Rädda Barnens politiska oberoende.

Vi är förvånade över att en del aktörer försöker vända den politiska debatten till att handla om något annat.  Istället för att diskutera kreativa lösningar för att hjälpa barn som lever i ekonomisk utsatthet, talar man om huruvida barnfattigdomen är så omfattande som Rädda Barnen hävdar, om våra statistiska beräkningar stämmer, och om barnfattigdomen ska mätas relativt eller absolut. Det är inte för vår skull utan för barnens skull vi vill att frågan finns på den politiska dagordningen, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

I de flesta politiska läger erkänner man att problemet med barnfattigdom existerar, att döma av debatter, intervjuer och politiska utspel. Rädda Barnen har i samband med publicering av rapporter på temat tydligt redovisat vilka politiska initiativ som är önskvärda, men välkomnar också egna idéer från de politiska partierna. Som ett led i detta arrangeras under Almedalsveckan en debatt mellan bland andra moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg-Batra och socialdemokraternas Veronica Palm.

Rädda Barnen anser att det långsiktigt bästa sättet att få ner barnfattigdomen är att så många föräldrar som möjligt har jobb. Men att det behövs även andra lösningar. Det är detta som barnfattigdomsdebatten bör handla om.

Den senaste veckan har en del kritiska röster höjts, främst på ledarsidor men även i riksdagen, mot Rädda Barnens arbete att föra fram barnfattigdomen. Rädda Barnen påstås ha tagit partipolitisk ställning, och allierats med oppositionen i frågan.

- Detta är felaktigt. Rädda Barnen är och förblir en partipolitiskt oberoende organisation.
Vi går ingen annans ärende än barnens. Det finns flera medarbetare som har en bakgrund som politiskt aktiva i partier på olika sidor om blockgränsen. Vi ser det som en tillgång att de har erfarenhet av politiskt arbete, och vi frågar inte efter folks partisympatier när vi rekryterar, fortsätter Elisabeth Dahlin

Rädda Barnen har publicerat åtta olika rapporter om barnfattigdom. De sittande regeringarna vid varje tillfälle har ofta förhållit sig kritiska till slutsatserna av dem, det gäller såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Nu när frågan äntligen nått upp till partiledarnivå har Rädda Barnen stora förhoppningar om att Sverige ska bli bättre på att bekämpa barnfattigdom.

- För barnens skull hoppas vi att vi har rätt i den förhoppningen, menar Elisabeth Dahlin.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.