Gå direkt till innehåll
FN:s rapport om barn och väpnad konflikt misslyckas återigen med att hålla förövare ansvariga

Pressmeddelande -

FN:s rapport om barn och väpnad konflikt misslyckas återigen med att hålla förövare ansvariga

Trots att den Saudiledda koalitionen dödade och lemlästade minst 194 barn i Jemen 2020 enligt FN-verifierade data, får den grönt ljus för att fortsätta ödelägga barns liv i Jemen. Även i år misslyckades FN:s generalsekreterare António Guterres med att inkludera koalitionen på årets svarta lista.

När den Saudiledda koalitionen redan förra året plockades bort så var det med löfte om att återlista dem om inte en ihållande och avsevärd nedgång i dödande och lemlästade på grund av flygattacker kunde noteras. Den enda slutsats vi kan dra är att Guterres anser att närmare 200 barns liv är försumbara.

Den svarta listan är ett tillägg till FN:s årliga rapport om barn och väpnade konflikter. Den listar krigförande parter som begår grova övergrepp mot barn i väpnad konflikt. Men trenden fortsätter.

– Genom mäktiga vänner och intensiv lobbying bakom kulisserna lyckas förövare slinka undan sitt ansvar och slippa stå med skammen. Förutom skammen så undgår dessa också ansvar och krav på åtgärder för att förbättra skydd för barn. Detta hotar att undergräva rapportens trovärdighet och försvaga den som ett verktyg för att främja ansvarsutkrävande och efterlevnad av internationell rätt, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell

Tatmadaw i Myanmar avfördes också från listan förra året, trots rekrytering av 208 barn under 2019. I år välkomnar Rädda Barnen FN:s beslut att återlista Tatmadaw på svarta listan, tyvärr endast i den "lindrigare” delen av listan för parter som "har infört åtgärder för att förbättra skydd för barn". Detta samtidigt som vi vet att barn i Myanmar sedan militärkuppen och det efterföljande våldet idag löper ännu större risk för rekrytering som barnsoldater och andra allvarliga kränkningar.

Utmaningen för denna viktiga mekanism för att utkräva ansvar inför barn i väpnad konflikt, är att FN ännu en gång misslyckas med att låta samma regler gälla för alla parter i konflikt över hela världen.

– Det enda rimliga är att låta allvarliga kränkningar mot barn, som verifierats av FN, ligga till grund för svarta listan. Låt fakta tala - inte politik och mäktiga vänner, fortsätter Helena Thybell.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material

Relaterade nyheter

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.