Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälften avstår från att anmäla misstankar om våld mot barn

16 procent av de personer som har svarat på undersökningen som Temo Synovate har gjort på uppdrag av Rädda Barnen uppger att de misstänkt att barn de känner har blivit slaget eller har utsatts för sexuella övergrepp i hemmet. Fler kvinnor (20 procent) än män (11 procent) har misstänkt att ett barn de känner har utsatts för våld. Hälften, 48 procent av personerna som har misstänkt att ett barn de känner blivit utsatt för våld, anmälde inte övergreppen. Bland de som inte anmälde var 16 procent rädda för att de hade fel, och 14 procent trodde att någon annan hade anmält det. Männen avstår i högre grad att anmäla än kvinnor. - De yrkesverksamma som arbetar dagligen med barn har anmälningsplikt när de misstänker att ett barn far illa. Tyvärr avstår de alltför ofta att anmäla, trots att de är skyldiga att göra det. Men, vi får inte glömma att vi alla har ett ansvar för att hjälpa de här barnen. En anmälan kan vara avgörande för ett barns framtid. I de allvarligaste fallen kan det handla om skillnaden mellan liv och död, säger Carolina Överlien, Rädda Barnens samordnare för våldsfrågor. De flesta personerna, 57 procent som har anmält misstanke om att ett barn de känner har blivit slaget eller utsatt för sexuella övergrepp i hemmet mot ett barn har vänt sig till socialtjänsten. 13 procent har anmält till polisen och 4 procent till sjukvården. -Jag är övertygad om att bättre information och kunskap om vad jag som privatperson kan göra om man misstänker att ett barn far illa är oerhört viktiga åtgärder för att hjälpa de här barnen, säger Carolina Överlien, Rädda Barnens samordnade för våldsfrågor. De personer som anmält fick frågan om de ansåg att den de anmälde till gjorde ett bra jobb för att följa upp anmälan och ge barnet stöd. Knappt hälften svarade att mottagaren hade gjort ett bra jobb. En tredjedel svarade att mottagaren inte gjort ett bra jobb.Männen var avsevärt mycket mer kritiska till hur mottagaren utfört sitt jobb. Endast 27 procent av männen ansåg att mottagaren hade ett bra jobb, jämfört med kvinnorna där siffran låg på 56 procent. Rädda Barnen gav Temo Synovate i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning privatpersoner anmäler när de misstänker att ett barn utsätts för våld. 1028 personer, 16 år eller äldre ingår i undersökningen. De tillfrågade är slumpmässigt utvalda. Undersökningen genomfördes för ett par veckor sedan, 19- 25 april. Undersökningen finns på http://www.rb.se Rädda Barnens presstjänst; Titti Björsmo, 08- 698 67 34 eller 070- 19 00 777. mailto:titti.bjorsmo@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.