Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hundratusentals barn drabbade av svältkatastrof i Niger

Niger har drabbats av allvarlig hungersnöd. 378 000 barn under fem års ålder riskerar just nu allvarlig undernäring om inte internationell hjälp omgående sätts in. Mer än 7 miljoner människor, halva Nigers befolkning, är i akut behov av mat.

– Bristen på mat i Niger har nu gjort folk desperata. Människor äter vad de kommer över, ibland mat som är avsedd för djur. De säljer husgeråd och boskap till alltför låga priser, tar barnen ifrån skolan och flyttar till städerna för att söka jobb. Fler barn har börjat tigga och arbeta utanför hemmet – vi vet att det ökar risken för utnyttjande och tvångsäktenskap, säger Malin Hansson, rådgivare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har arbetat i Niger sedan 2005 och nu intensifieras insatserna för att minska dödligheten bland de barn som svälter. Rädda Barnen arbetar intensivt med att ge mat och hälsovård upp till en halv miljon människor, varav merparten barn.

Att utsättas för undernäring under de första levnadsåren hämmar barns psykiska och mentala utveckling. Skadorna blir kroniska och påverkar inlärning, utbildning och hälsa. Uppskattningsvis behöver 378 000 barn i Niger behandling för allvarlig undernäring under 2010. Utan behandling kommer tusentals barn att drabbas.

– ­ Flickor och pojkar svälter just nu ihjäl i Niger, och det är framförallt de små barnen som dör. Det behövs omedelbart och omfattande stöd från det internationella samfundet för att förhindra att tusentals barn dör den här sommaren. Sverige behöver genom Sida öka sitt stöd till de drabbade barnen i Niger, säger Malin Hansson.

Förutom att möta de direkta humanitära behoven måste världssamfundet tackla de underliggande orsakerna till den ökande hungersnöden som drabbat Niger. För att snabbt kunna upptäcka, mäta och reagera på de återkommande hungerkatastroferna i landet bör den nigerianska regeringen tillsammans med FN och andra organisationer förbättra de varningssystem som finns.

Svältkatastrofen i Niger är en konsekvens av att få och oregelbundna regn lett till stora förluster av bete och grödor. Låg produktivitet i jordbruket har också resulterat i höjda matpriser och svårigheter för den fattigaste delen av befolkningen att försörja sig. Importerad mat finns, men är alldeles för dyr för de som behöver den mest. Matpriserna har stigit med 20 procent varje år sedan 2007

För mer information om svältkatastrofen i Niger kontakta rådgivare Malin Hansson via pressjouren 08-698 90 90.

 

 

 


Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.