Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

I Skuggan av våldet - En film om kvinnomisshandel ur ett barnperspektiv

Varje år blir mellan 100 000 och 200 000 barn i Sverige vittne till hot och misshandel i sina familjer. Det är mycket svårt för ett barn att tvingas se sin mamma misshandlas och barnet behöver hjälp för att förstå och bearbeta sina upplevelser. En del av dessa barn tas emot på BUP Bågen inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykatri, en specialmottagning för barn som bevittnat våld i hemmet. Men tyvärr blir många barn utan hjälp och stöd, och deras upplevelser och minnen kan prägla resten av deras liv. Rädda Barnen har länge arbetat för att barn som bevittnar våld i hemmet ska få det stöd de har rätt till. Nu har Måsen Film AB producerat filmen ”I Skuggan av våldet” för Rädda Barnen och BUP Bågen med stöd av World Childhood Foundation, Brottsofferfonden, Socialstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Polishögskolan. Filmen skildrar kvinnomisshandel ur ett barnperspektiv. Filmen premiärvisas onsdagen den 17 november kl 10.00 – 12.00 i närvaro av Hennes Majestät Drottningen. Filmvisning med efterföljande diskussion sker i Rädda Barnens samlingssal, Torsgatan 4 i Stockholm. OBS! Alla platser måste vara intagna senast kl 09.45. Inget efterinsläpp. Obligatorisk anmälan senast 16/11 till kerstin.eklund@rb.se Tel 08 698 92 28, 0708- 98 91 18. Program: Inledning av Charlotte Petri-Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare Stefan Lindberg, enhetschef, BUP Bågen Bengt Wendin, regissör och producent, Måsen Film AB Visning av I skuggan av våldet Hur ska filmen användas? BUP Bågen och Rädda Barnen Diskussion och frågor Presstjänst: Mie Melin, 08-698 90 66, 0708-98 90 66, mie.melin@rb.se, Kerstin Eklund, 08-698 92 28, 0708-98 91 18. Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14. http://www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.